Tu je k dispozícii orientačný prehľad produktov potrebných pre Arduino nadšencov. Produkty postupne dopĺňam o odkazy na AliExpress. Uvedená je i orientačná cena, občas u nich môže predajca poskytnúť i nejakú akciovú zľavu, čo samozrejme poteší. Pri nakupovaní produktu sa preto riaďte pokynmi uvedeného eshopu. Ďalšie informácie v produktoch nemusia byť dostupné v slovenčine!

Keyestudio UNO R3 Upgrated Version

30.78 EUR

21.54 EUR

Keyestudio MEGA 2560 R3 Development Board

34.54 EUR

26.60 EUR

Keyestudio Nano Development Board

6.92 EUR

6.92 EUR

Keyestudio W5100 Ethernet Shield

31.47 EUR

16.36 EUR

Keyestudio MEGA Sensor Shield V1

9.82 EUR

9.82 EUR

Keyestudio Nano IO Shield

9.26 EUR

9.26 EUR

TTP229L Touch Key USB Shield

9.19 EUR

9.19 EUR

Keyestudio JoyStick Shield PS2 nRF24L01

8.90 EUR

8.90 EUR

Keyestudio USB Host v1.5 shield

12.72 EUR

12.72 EUR

Keyestudio Multi-purpose Shield V1

11.10 EUR

11.10 EUR

Keyestudio Multi-purpose Shield V2

8.07 EUR

8.07 EUR

Keyestudio 1602LCD Keypad Shield

19.23 EUR

13.46 EUR

Keyestudio GPS Shield

27.64 EUR

19.34 EUR

Keyestudio SIM800C GPRS GSM Shield

25.36 EUR

18.26 EUR

TTP229L 16-key Touch Sensor

8.07 EUR

8.07 EUR

Keyestudio L298P Motor Shield

27.77 EUR

16.67 EUR

Keyestudio CAN-BUS Shield MCP2515

18.56 EUR

13.36 EUR

Keyestudio Solar Charger Shield

9.82 EUR

9.82 EUR

Keyestudio Super Starter Kit MEGA 2560 V4

63.57 EUR

63.57 EUR

Keyestudio Sensor Kit 48 in 1

82.06 EUR

59.08 EUR

Keyestudio Sensor Starter Kit MEGA 2560 V2

75.09 EUR

54.06 EUR

Keyestudio STEM Plus Board Starter Kit

67.60 EUR

55.43 EUR

Keyestudio Ultimate IOT Super Starter Kit

74.97 EUR

53.98 EUR

Keyestudio PLUS Board Basic Starter Kit

23.00 EUR

20.01 EUR

Keyestudio ESP32 Sensor Kit 42 in 1

159.24 EUR

78.03 EUR

Keyestudio ESP32 Smart Home Kit

135.79 EUR

66.54 EUR

Keyestudio ESP32 Sensor Kit 37 in 1

116.13 EUR

69.68 EUR

Keyestudio ESP32 Learning Kit

97.07 EUR

50.48 EUR

Keyestudio ESP32 Basic Learning Kit

75.18 EUR

39.09 EUR

Keyestudio ESP32 Learning Starter Kit

110.02 EUR

57.21 EUR

Keyestudio 4DOF Robot Arm

70.44 EUR

57.76 EUR

Keyestudio Self-balancing Car

79.72 EUR

79.72 EUR

Keyestudio Smart Little Turtle Robot V3

73.15 EUR

61.44 EUR

Keyestudio 4DOF Robot Arm V2

120.18 EUR

72.11 EUR

Keyestudio Mini Tank Robot V2

90.48 EUR

90.48 EUR

Keyestudio Upgrade Mini Smart Tank Robot V3

122.49 EUR

102.89 EUR

Keyestudio 3 in 1 Beetlebot Robot Car

166.18 EUR

86.42 EUR

Keyestudio 4WD Mecanum Robot Car

145.37 EUR

71.23 EUR

Keyestudio Frog Robot Car Kit

101.69 EUR

61.01 EUR

Keyestudio Mechanical 4WD Robot Arm Car Kit

181.06 EUR

108.63 EUR

Keyestudio 4DOF Microbit V2 Robot Arm Kit

77.55 EUR

54.29 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Digitálne IO funkcie

  Keďže je Arduino určené k ďalšiemu rozširovaniu, obsahuje vstupy a výstupy (nazývané piny), ku kt...

 • Logické operátory

  Logické operátory sú && || ! (and or a not). Vykonávajú výpočet logických výrazov tvorených ich o...

 • Relačné operátory

  Relačné operátory sú < > = == !=. Sú definované pre operandy všetkých základných dátových typov. ...

 • Matematické funkcie

  Teraz si ukážeme, aké ďalšie matematické funkcie a operácie podporuje Arduino okrem sčítavania, o...

 • Zložené operátory

  Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
08.01.2024 Veres Dusan 10€
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur