Tu je k dispozícii orientačný prehľad produktov potrebných pre Arduino nadšencov. Produkty postupne dopĺňam o odkazy na AliExpress. Uvedená je i orientačná cena, občas u nich môže predajca poskytnúť i nejakú akciovú zľavu, čo samozrejme poteší. Pri nakupovaní produktu sa preto riaďte pokynmi uvedeného eshopu. Ďalšie informácie v produktoch nemusia byť dostupné v slovenčine!

Keyestudio UNO R3 Upgrated Version

31.09 EUR

21.76 EUR

Keyestudio MEGA 2560 R3 Development Board

34.88 EUR

25.12 EUR

Keyestudio MEGA Sensor Shield V1

11.55 EUR

11.55 EUR

Keyestudio JoyStick Shield PS2 nRF24L01

8.99 EUR

8.99 EUR

Keyestudio USB Host v1.5 shield

12.85 EUR

12.85 EUR

Keyestudio 1602LCD Keypad Shield

19.42 EUR

13.59 EUR

Keyestudio GPS Shield

28.76 EUR

20.13 EUR

Keyestudio SIM800C GPRS GSM Shield

25.61 EUR

18.44 EUR

TTP229L 16-key Touch Sensor

8.15 EUR

8.15 EUR

Keyestudio L298P Motor Shield

27.91 EUR

16.75 EUR

Keyestudio Super Starter Kit MEGA 2560 V4

64.20 EUR

64.20 EUR

Keyestudio Sensor Kit 48 in 1

82.88 EUR

59.67 EUR

Keyestudio Sensor Starter Kit MEGA 2560 V2

75.85 EUR

54.61 EUR

Keyestudio Ultimate IOT Super Starter Kit

75.72 EUR

54.52 EUR

Keyestudio PLUS Board Basic Starter Kit

23.23 EUR

20.21 EUR

Keyestudio ESP32 Sensor Kit 42 in 1

160.83 EUR

83.63 EUR

Keyestudio ESP32 Smart Home Kit

137.14 EUR

82.28 EUR

Keyestudio ESP32 Sensor Kit 37 in 1

128.39 EUR

77.04 EUR

Keyestudio ESP32 Learning Kit

118.70 EUR

61.73 EUR

Keyestudio ESP32 Basic Learning Kit

75.63 EUR

45.38 EUR

Keyestudio ESP32 Learning Starter Kit

130.14 EUR

67.67 EUR

Keyestudio 4DOF Robot Arm

71.15 EUR

53.36 EUR

Keyestudio Self-balancing Car

80.51 EUR

80.51 EUR

Keyestudio 4DOF Robot Arm V2

121.38 EUR

72.82 EUR

Keyestudio Mini Tank Robot V2

91.04 EUR

91.04 EUR

Keyestudio Upgrade Mini Smart Tank Robot V3

123.72 EUR

103.93 EUR

Keyestudio 4WD Mecanum Robot Car

146.82 EUR

71.94 EUR

Keyestudio Mechanical 4WD Robot Arm Car Kit

182.87 EUR

109.72 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Adresové operátory

  Adresové operátory označované aj ako ukazovatele (anglicky pointer, česky ukazovateľ, slovensky s...

 • Matematické funkcie

  Teraz si ukážeme, aké ďalšie matematické funkcie a operácie podporuje Arduino okrem sčítavania, o...

 • Konštanty

  Konštanty sú symboly reprezentujúce nemennú číselnú alebo inú hodnotu. Prekladač jazyka im prirad...

 • Globálne premenné

  Premenné aj funkcie majú svoj rozsah platnosti, čiže oblasť, v ktorej fungujú a v ktorej nie. Vid...

 • Špeciálne operátory

  Spomenieme ešte špeciálne operátory alebo špeciálne znaky, ktoré sa používajú pri programovaní a ...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur