Blog
Projekty (4)

Prvý program Arduino blikanie LED

Kategórie: Projekty

BME280 a BMP280 – meranie tlaku, teploty a vlhkosti

Kategórie: Projekty

Dallas DS18B20 – meranie teploty

Kategórie: Projekty

DHT11 a DHT22 – meranie teploty a vlhkosti

Kategórie: Projekty

Kategórie