Funkcie náhodných čísiel

Stroje, na rozdiel od ľudí, nemôžu jednoducho vytvoriť náhodné čísla. Náhodné čísla zvyčajne pozostávajú zo zložitých sérií algoritmov, ktoré sú štatisticky predvídateľné. Takéto čísla sa nazývajú pseudonáhodné. Na prvý pohľad vyzerajú skutočne ako náhodné, ale nie sú. Princípy generovania skutočne náhodných čísel sa väčšinou zakladajú na meraní fyzickej veličiny, ktorá sa považuje za náhodnú (pohyby plynov a kvapalín, fázový šum v laseru …). To je ale pre Arduino dosť komplikované.

random()

Táto funkcia slúži na generovanie pseudonáhodných čísel. Môže mať jeden alebo dva parametre.

random(max);   //vygeneruje "náhodné" číslo medzi 0 a max-1 
random(min, max); //vygeneruje "náhodné" číslo medzi min a max-1 

randomSeed()

Ku správnej funkcii generátoru je ešte potrebné použiť funkciu randomSeed(). Tá sa používa na nastavenie predvolenej hodnoty pre generátor. Má iba jeden číselný vstupný parameter (long, int).

Ako hodnota parametru sa používa funkcia analogRead() pre pin, ku ktorému nie je nič pripojené (neuzemnený – plávajúci). Pri takomto voľnom nezapojenom pine dochádza k zachytávaniu elektromagnetického šumu, ktorý môže slúžiť ako náhodná vstupná hodnota. Celý program môže vyzerať takto:

void setup() { 
 Serial.begin(9600); 
 randomSeed(analogRead(A0)); 
} 
void loop() { 
 delay(500); 
 Serial.println(random(256)); 
}

Naopak, môže byť občas užitočné použiť pseudonáhodné sekvencie, ktoré sa opakujú presne. To sa dá dosiahnuť volaním randomSeed() s pevným číslom pred spustením náhodnej sekvencie.

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Dallas DS18B20 – meranie teploty
Dallas DS18B20 – meranie teploty

Ďalší vynikajúci senzor na meranie teploty je Dallas DS18B20. V článku popisujem jeho parametre, dva spôsoby napájania, vnútornú pamäť (registre) a samozrejme zapojenie s Arduinom, jednoduchý program a nejaké fotky. Teplotný senzor (alebo tiež čidlo) DS18B20 od firmy Maxim (predtým Dallas) je v Arduino komunite veľmi obľúbené. Za veľmi dobrú cenu umožňuje...

Čítať viac...

Farebné značenie rezistorov
Farebné značenie rezistorov

Farebné značenie rezistorov bolo vyvinuté na začiatku 20. rokov 20. storočia Asociáciou výrobcov rádií (RMA, teraz súčasťou EIA) a bolo publikované ako EIA-RS-279. RMA zaviedla spočiatku niekoľko spôsobov značenia. Neskôr sa začal používať iba jeden spôsob...

Čítať viac...

Codino Studio IDE
Codino Studio

Objavila sa i ďalšia alternatíva k Arduino IDE a máme tu Codino. Na domovskej stránke sa chváli slušným editorom, ktorý vie automatické doplňovanie, automatické ukladanie alebo zvýrazňovanie. Taktiež obsahauje sériový terminál a ploter. Codino Studio je úplne bezplatný produkt. Môžete si ho stiahnuť ...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio ESP32 Sensor Kit 37 in 1

128.39 EUR

77.04 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Adresové operátory

  Adresové operátory označované aj ako ukazovatele (anglicky pointer, česky ukazovateľ, slovensky s...

 • Relačné operátory

  Relačné operátory sú < > = == !=. Sú definované pre operandy všetkých základných dátových typov. ...

 • Dátové typy

  Celočíselné dátové typy môžu obsahovať modifikátory unsigned respektíve signed, čím môžeme požado...

 • Matematické funkcie

  Teraz si ukážeme, aké ďalšie matematické funkcie a operácie podporuje Arduino okrem sčítavania, o...

 • Pomocné premenné

  Ako pomocné premenné môžeme využiť funkcie sizeof() a PROGMEM. Ich popis rozoberiem v tomto článku...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur