Funkcie náhodných čísiel

Stroje, na rozdiel od ľudí, nemôžu jednoducho vytvoriť náhodné čísla. Náhodné čísla zvyčajne pozostávajú zo zložitých sérií algoritmov, ktoré sú štatisticky predvídateľné. Takéto čísla sa nazývajú pseudonáhodné. Na prvý pohľad vyzerajú skutočne ako náhodné, ale nie sú. Princípy generovania skutočne náhodných čísel sa väčšinou zakladajú na meraní fyzickej veličiny, ktorá sa považuje za náhodnú (pohyby plynov a kvapalín, fázový šum v laseru …). To je ale pre Arduino dosť komplikované.

random()

Táto funkcia slúži na generovanie pseudonáhodných čísel. Môže mať jeden alebo dva parametre.

random(max);   //vygeneruje "náhodné" číslo medzi 0 a max-1 
random(min, max); //vygeneruje "náhodné" číslo medzi min a max-1 

randomSeed()

Ku správnej funkcii generátoru je ešte potrebné použiť funkciu randomSeed(). Tá sa používa na nastavenie predvolenej hodnoty pre generátor. Má iba jeden číselný vstupný parameter (long, int).

Ako hodnota parametru sa používa funkcia analogRead() pre pin, ku ktorému nie je nič pripojené (neuzemnený – plávajúci). Pri takomto voľnom nezapojenom pine dochádza k zachytávaniu elektromagnetického šumu, ktorý môže slúžiť ako náhodná vstupná hodnota. Celý program môže vyzerať takto:

void setup() { 
 Serial.begin(9600); 
 randomSeed(analogRead(A0)); 
} 
void loop() { 
 delay(500); 
 Serial.println(random(256)); 
}

Naopak, môže byť občas užitočné použiť pseudonáhodné sekvencie, ktoré sa opakujú presne. To sa dá dosiahnuť volaním randomSeed() s pevným číslom pred spustením náhodnej sekvencie.

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Arduino Leonardo
Arduino Leonardo

Arduino Leonardo dizajnovo nadväzuje na Arduino Uno. Líši sa však použitým čipom a tým je ATmega32u4. Mikrokontrolér ATmega32u4 má vstavané USB rozhranie, takže pre komunikáciu s počítačom už nie je potrebné používať ďalšie špeciálne obvody. Leonardo sa k pripojenému počítaču môže javiť...

Čítať viac...

Arduino LilyPad
Arduino LilyPad

Arduino LilyPad je zamýšľaný pre projekty “e-textil“. Môže byť v šitý do tkaniny spolu so senzormi, napájaním a s ohybnými vodičmi. Osadený je známym čipom ATmega328...

Čítať viac...

Ako (ne)zničiť Arduino
Ako (ne)zničiť Arduino

Čo by si mal vedieť pri zapájaní Arduina a jeho pinov? Určite aspoň to, ako nezničiť Arduino. Nasledujúci súpis zverejňujem preto, aby si sa popísaným chybám mohol vyhnúť. Jedná sa skôr o elektronické...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio W5500 Ethernet Shield

19.83 EUR

16.25 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Funkcie času

  Štandardne majú dosky Arduino štyri funkcie času. Jedná sa o funkcie delay (), delayMicroseconds ...

 • Goniometrické funkcie

  Goniometrické funkcie v matematike označuje termín používaný pre jednu zo šiestich funkcií veľkos...

 • Matematické funkcie

  Teraz si ukážeme, aké ďalšie matematické funkcie a operácie podporuje Arduino okrem sčítavania, o...

 • Konštanty

  Konštanty sú symboly reprezentujúce nemennú číselnú alebo inú hodnotu. Prekladač jazyka im prirad...

 • Zložené operátory

  Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie...

Podpora webu
Šálka kávy
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur