Funkcie náhodných čísiel

Stroje, na rozdiel od ľudí, nemôžu jednoducho vytvoriť náhodné čísla. Náhodné čísla zvyčajne pozostávajú zo zložitých sérií algoritmov, ktoré sú štatisticky predvídateľné. Takéto čísla sa nazývajú pseudonáhodné. Na prvý pohľad vyzerajú skutočne ako náhodné, ale nie sú. Princípy generovania skutočne náhodných čísel sa väčšinou zakladajú na meraní fyzickej veličiny, ktorá sa považuje za náhodnú (pohyby plynov a kvapalín, fázový šum v laseru …). To je ale pre Arduino dosť komplikované.

random()

Táto funkcia slúži na generovanie pseudonáhodných čísel. Môže mať jeden alebo dva parametre.

random(max);   //vygeneruje "náhodné" číslo medzi 0 a max-1 
random(min, max); //vygeneruje "náhodné" číslo medzi min a max-1 

randomSeed()

Ku správnej funkcii generátoru je ešte potrebné použiť funkciu randomSeed(). Tá sa používa na nastavenie predvolenej hodnoty pre generátor. Má iba jeden číselný vstupný parameter (long, int).

Ako hodnota parametru sa používa funkcia analogRead() pre pin, ku ktorému nie je nič pripojené (neuzemnený – plávajúci). Pri takomto voľnom nezapojenom pine dochádza k zachytávaniu elektromagnetického šumu, ktorý môže slúžiť ako náhodná vstupná hodnota. Celý program môže vyzerať takto:

void setup() { 
 Serial.begin(9600); 
 randomSeed(analogRead(A0)); 
} 
void loop() { 
 delay(500); 
 Serial.println(random(256)); 
}

Naopak, môže byť občas užitočné použiť pseudonáhodné sekvencie, ktoré sa opakujú presne. To sa dá dosiahnuť volaním randomSeed() s pevným číslom pred spustením náhodnej sekvencie.

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Arduino LilyPad
Arduino LilyPad

Arduino LilyPad je zamýšľaný pre projekty “e-textil“. Môže byť v šitý do tkaniny spolu so senzormi, napájaním a s ohybnými vodičmi. Osadený je známym čipom ATmega328...

Čítať viac...

swDuino 2
swDuino 2

Aplikácia swDuino funguje ako webový server na stolnom PC so systémom Windows, cez ktorý môžeme interaktívne monitorovať a ovládať pripojené Arduino cez sériovú linku (Serial to Web). K dispozícii je i...

Čítať viac...

ako na ošetrenie spínacích kontaktov - debouncing
Ako na ošetrenie spínacích kontaktov – debouncing

Všeobecne najčastejším spôsobom ovládania aplikácií Arduinom s okolitým svetom sú tlačítka, klávesnice (membránové, kapacitné alebo s mikrospínačmi), rotačné enkódery (rotation encoders, inkrementálne otočné ovládače) a rad ďalších spínačov, pracujúcich na...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio Nano Development Board

6.92 EUR

6.92 EUR

Keyestudio UNO R3 Upgrated Version

30.78 EUR

21.54 EUR

Keyestudio Self-balancing Car

79.72 EUR

79.72 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Funkcie náhodných čísiel

  Náhodné čísla zvyčajne pozostávajú zo zložitých sérií algoritmov, ktoré sú štatisticky predvídate...

 • Globálne premenné

  Premenné aj funkcie majú svoj rozsah platnosti, čiže oblasť, v ktorej fungujú a v ktorej nie. Vid...

 • Konštanty

  Konštanty sú symboly reprezentujúce nemennú číselnú alebo inú hodnotu. Prekladač jazyka im prirad...

 • Dátové typy

  Celočíselné dátové typy môžu obsahovať modifikátory unsigned respektíve signed, čím môžeme požado...

 • Adresové operátory

  Adresové operátory označované aj ako ukazovatele (anglicky pointer, česky ukazovateľ, slovensky s...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
08.01.2024 Veres Dusan 10€
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur