Zložené operátory

Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie nie je bezpodmienečne nutné. Zložené operátory majú bez výnimky tvar op=, kde op je vždy niektorý z binárnych operátorov. Sémantika zložených operátorov priradenia je nasledujúca: výraz E1 op= E2 je ekvivalentný výrazu E1 = E1 op E2. Výsledok E1 op E2 sa pred priradením späť do E1 konvertuje na typ E1. Zložené operátory sú takisto binárne a asociujú sa rovnako ako jednoduchý operátor =, ich operandy však musia byť primitívnych typov. Jedinou výnimkou je operátor +=, ktorého ľavý operand môže byť typu String, pravý operand v takom prípade môže mať ľubovoľný typ.


++ (inkrementácia)  -- (dekrementácia)

Tieto dva operátory slúžia na inkrementáciu (++) a dekrementáciu (––) premenných. Inkrementovať premennú znamená zvýšiť jej hodnotu o 1, dekrementácia predstavuje, zníženie hodnoty o 1. Oba operátory sú unárne a existujú v dvoch variantoch: prefixovom (operátor je pred operandom) a postfixovom (operátor je za operandom). Ich jediným operandom musí povinne byť premenná číselného typu.

x++  // inkrementácia x o 1 a vráti pôvodnú hodnotu x (prefix)
++x  // inkrementácia x o 1 a vráti novú hodnotu x (postfix)

x--  // dekrementácia x o 1 a vráti pôvodnú hodnotu x (prefix)
--x  // dekrementácia x o 1 a vráti novú hodnotu x (postfix)

Výsledný efekt aplikácie prefixového a postfixového variantu operátora ++, resp. –– je rovnaký: inkrementácia, resp. dekrementácia. Oba varianty však sa líšia výslednou hodnotou výrazu obsahujúceho príslušný operátor. Pri použití postfixového variantu je výsledkom výrazu hodnota premennej pred inkrementáciou/dekrementáciou, pri použití prefixového variantu je výsledkom výrazu hodnota premennej po inkrementácii/dekrementácii. Ukážme si to na príklade:

x = 2;
y = ++x;  // x teraz obsahuje 3, y obsahuje 3 (novú hodnotu x)
z = x++;  // x teraz obsahuje 3, z obsahuje 2 (pôvodnú hodnotu x pred inkrementáciou)

+=  -=  *=  /=  %=  &=  |=

S väčšinou operátorov sa dá použiť aj ich skrátená forma. Napríklad nemusíme písať výraz A = A+3, ale napíšeme len A +=3. Táto možnosť je mohutne využívaná, i keď nemá prakticky žiadny význam (až na skrátenie kódu a jedno miesto na jednu takúto operáciu :-).

x += y;  // výraz: x = x + y;
x -= y;  // výraz: x = x - y; 
x *= y;  // výraz: x = x * y; 
x /= y;  // výraz: x = x / y; 
x %= y;  // výraz: x = x % y;
x &= y;  // výraz: x = x & y;
x |= y;  // výraz: x = x | y; 

Skrátená forma operátorov sa dá použiť s aritmetickými a bitovými operátormi (s vínimkou negácie), čiže len s binárnymi operátormi.

Operátor &= je často používaný s premennou alebo s konštantou na nastavenie jednotlivých bitov v premennej na nízky stav (logická 0). Tomu sa často hovorí v programovacích sprievodcov ako “resetovanie” bitov.

x x x x x x x x   1 0 1 0 1 0 1 0  hodnota
1 1 1 1 1 1 0 0   1 1 1 1 1 1 0 0  maska: 1 ponechá hodnotu; 0 nastaví na nulu
----------------------   ----------------------
x x x x x x 0 0   1 0 1 0 1 0 0 0  výsledná hodnota

Operátor |= je často používaný s premennou alebo s konštantou na nastavenie jednotlivých bitov v premennej na vysoký stav (logická 1).

x x x x x x x x   1 0 1 0 1 0 1 0  hodnota
0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 1  maska: 0 ponechá hodnotu; 1 nastaví na jedna
----------------------   ----------------------
x x x x x x 1 1   1 0 1 0 1 0 1 1  výsledná hodnota

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Dallas DS18B20 – meranie teploty
Dallas DS18B20 – meranie teploty

Ďalší vynikajúci senzor na meranie teploty je Dallas DS18B20. V článku popisujem jeho parametre, dva spôsoby napájania, vnútornú pamäť (registre) a samozrejme zapojenie s Arduinom, jednoduchý program a nejaké fotky. Teplotný senzor (alebo tiež čidlo) DS18B20 od firmy Maxim (predtým Dallas) je v Arduino komunite veľmi obľúbené. Za veľmi dobrú cenu umožňuje...

Čítať viac...

Arduino Ethernet
Arduino Ethernet

Arduino Ethernet je mikroprocesorová doska založená na čipe ATmega328 ako Arduino Uno, ale má integrovaný RJ45 Ethernet kontrolér W5100 TCP / IP. Podporuje voliteľný modul POE...

Čítať viac...

Arduino LilyPad
Arduino LilyPad

Arduino LilyPad je zamýšľaný pre projekty “e-textil“. Môže byť v šitý do tkaniny spolu so senzormi, napájaním a s ohybnými vodičmi. Osadený je známym čipom ATmega328...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio Mechanical 4WD Robot Arm Car Kit

181.06 EUR

108.63 EUR

Keyestudio L298P Motor Shield

27.77 EUR

16.67 EUR

Keyestudio Nano Development Board

6.92 EUR

6.92 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Digitálne IO funkcie

  Keďže je Arduino určené k ďalšiemu rozširovaniu, obsahuje vstupy a výstupy (nazývané piny), ku kt...

 • Dátové typy

  Celočíselné dátové typy môžu obsahovať modifikátory unsigned respektíve signed, čím môžeme požado...

 • Ostatné IO funkcie

  U Arduina je možné generovať i zvuk, ale iba v najjednoduchšej podobe. Neumožňuje totiž generovať...

 • Operátory preprocesora

  Operátory preprocesora alebo znak # je signálom pre preprocesor. Preprocesor sa spustí pri každom...

 • Konštanty

  Konštanty sú symboly reprezentujúce nemennú číselnú alebo inú hodnotu. Prekladač jazyka im prirad...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
08.01.2024 Veres Dusan 10€
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur