Zložené operátory

Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie nie je bezpodmienečne nutné. Zložené operátory majú bez výnimky tvar op=, kde op je vždy niektorý z binárnych operátorov. Sémantika zložených operátorov priradenia je nasledujúca: výraz E1 op= E2 je ekvivalentný výrazu E1 = E1 op E2. Výsledok E1 op E2 sa pred priradením späť do E1 konvertuje na typ E1. Zložené operátory sú takisto binárne a asociujú sa rovnako ako jednoduchý operátor =, ich operandy však musia byť primitívnych typov. Jedinou výnimkou je operátor +=, ktorého ľavý operand môže byť typu String, pravý operand v takom prípade môže mať ľubovoľný typ.


++ (inkrementácia)  -- (dekrementácia)

Tieto dva operátory slúžia na inkrementáciu (++) a dekrementáciu (––) premenných. Inkrementovať premennú znamená zvýšiť jej hodnotu o 1, dekrementácia predstavuje, zníženie hodnoty o 1. Oba operátory sú unárne a existujú v dvoch variantoch: prefixovom (operátor je pred operandom) a postfixovom (operátor je za operandom). Ich jediným operandom musí povinne byť premenná číselného typu.

x++  // inkrementácia x o 1 a vráti pôvodnú hodnotu x (prefix)
++x  // inkrementácia x o 1 a vráti novú hodnotu x (postfix)

x--  // dekrementácia x o 1 a vráti pôvodnú hodnotu x (prefix)
--x  // dekrementácia x o 1 a vráti novú hodnotu x (postfix)

Výsledný efekt aplikácie prefixového a postfixového variantu operátora ++, resp. –– je rovnaký: inkrementácia, resp. dekrementácia. Oba varianty však sa líšia výslednou hodnotou výrazu obsahujúceho príslušný operátor. Pri použití postfixového variantu je výsledkom výrazu hodnota premennej pred inkrementáciou/dekrementáciou, pri použití prefixového variantu je výsledkom výrazu hodnota premennej po inkrementácii/dekrementácii. Ukážme si to na príklade:

x = 2;
y = ++x;  // x teraz obsahuje 3, y obsahuje 3 (novú hodnotu x)
z = x++;  // x teraz obsahuje 3, z obsahuje 2 (pôvodnú hodnotu x pred inkrementáciou)

+=  -=  *=  /=  %=  &=  |=

S väčšinou operátorov sa dá použiť aj ich skrátená forma. Napríklad nemusíme písať výraz A = A+3, ale napíšeme len A +=3. Táto možnosť je mohutne využívaná, i keď nemá prakticky žiadny význam (až na skrátenie kódu a jedno miesto na jednu takúto operáciu :-).

x += y;  // výraz: x = x + y;
x -= y;  // výraz: x = x - y; 
x *= y;  // výraz: x = x * y; 
x /= y;  // výraz: x = x / y; 
x %= y;  // výraz: x = x % y;
x &= y;  // výraz: x = x & y;
x |= y;  // výraz: x = x | y; 

Skrátená forma operátorov sa dá použiť s aritmetickými a bitovými operátormi (s vínimkou negácie), čiže len s binárnymi operátormi.

Operátor &= je často používaný s premennou alebo s konštantou na nastavenie jednotlivých bitov v premennej na nízky stav (logická 0). Tomu sa často hovorí v programovacích sprievodcov ako “resetovanie” bitov.

x x x x x x x x   1 0 1 0 1 0 1 0  hodnota
1 1 1 1 1 1 0 0   1 1 1 1 1 1 0 0  maska: 1 ponechá hodnotu; 0 nastaví na nulu
----------------------   ----------------------
x x x x x x 0 0   1 0 1 0 1 0 0 0  výsledná hodnota

Operátor |= je často používaný s premennou alebo s konštantou na nastavenie jednotlivých bitov v premennej na vysoký stav (logická 1).

x x x x x x x x   1 0 1 0 1 0 1 0  hodnota
0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 1  maska: 0 ponechá hodnotu; 1 nastaví na jedna
----------------------   ----------------------
x x x x x x 1 1   1 0 1 0 1 0 1 1  výsledná hodnota

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Arduino Create
Arduino Create

Arduino nikdy nebolo obyčajnou záležitosťou hardvéru. Jeho veľkosť spočíva rovnako tak v softvéri ako aj oddanej komunite. Po nedávnych vylepšeniach Arduino Software (IDE) sa tím vývojárov opäť vytiahol a prináša nám online cloudové IDE Arduino Create a spolu s ním viac...

Čítať viac...

Ako (ne)zničiť Arduino
Ako (ne)zničiť Arduino

Čo by si mal vedieť pri zapájaní Arduina a jeho pinov? Určite aspoň to, ako nezničiť Arduino. Nasledujúci súpis zverejňujem preto, aby si sa popísaným chybám mohol vyhnúť. Jedná sa skôr o elektronické...

Čítať viac...

Označovanie SMD rezistorov
Označovanie SMD rezistorov

Keďže rozmery SMD súčiastok sú veľmi malé, nie je možné na nich napísať celé typové označenie. Preto bolo vymyslené označovanie SMD rezistorov systémom kódovania, kde typové označenie je reprezentované troj až štvor-znakovou kombináciou. Tento kód je potom umiestnený na...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio MEGA 2560 R3 Development Board

34.88 EUR

25.12 EUR

Keyestudio W5100 Ethernet Shield

31.66 EUR

16.46 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Bitové operátory

  Bitové operátory umožňujú vykonať operácie nad jednotlivými bitmi. Túto možnosť zďaleka nemajú vš...

 • Konštanty

  Konštanty sú symboly reprezentujúce nemennú číselnú alebo inú hodnotu. Prekladač jazyka im prirad...

 • Digitálne IO funkcie

  Keďže je Arduino určené k ďalšiemu rozširovaniu, obsahuje vstupy a výstupy (nazývané piny), ku kt...

 • Operátory preprocesora

  Operátory preprocesora alebo znak # je signálom pre preprocesor. Preprocesor sa spustí pri každom...

 • Zložené operátory

  Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur