Eagle

Eagle

Editor plošných spojov EAGLE je užívateľsky prívetivý a výkonný nástroj pre návrh dosiek plošných spojov (DPS, PCB). Je široko používaný v priemysle a vývoji elektroniky.

EAGLE je dostupný pre rôzne operačné systémy, vrátane Windows, Linux a Mac, čo umožňuje používateľom pracovať v prostredí, ktorému dávajú prednosť.

Editor EAGLE je modulárny a pozostáva z viacerých častí, ktoré sú určené pre rôzne úlohy. Základnou časťou je editor schématického zapojenia, ktorý umožňuje vytvárať elektrické schémy a pripájať do nich komponenty a súčiastky.

Okrem editora schémy obsahuje EAGLE aj modul pre návrh plošných spojov, kde môžete vizuálne umiestňovať a spojovať komponenty, definovať trasy, napájanie a iné parametre DPS.

Editor schém

SPICE simulátor

Simulačný program SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) je štandardným nástrojom na simuláciu analógových, digitálnych a zmiešaných signálových obvodov. Poskytuje dizajnérom možnosť overiť správnosť a výkon svojich obvodov pred fyzickou implementáciou. SPICE umožňuje modelovanie rôznych elektronických zariadení, vrátane tranzistorov, diód, operačných zosilňovačov, pasívnych súčiastok a ďalších.

Modulárne konštrukčné bloky

Modulárne konštrukčné bloky majú svoje vlastné schémy a obvody DPS, ktoré sú predom vytvorené a môžu byť ľahko použité a prispôsobené vo vašich projektoch.

Eagle Modular design blocks

Elektronická kontrola pravidiel - Electronic rule checking (ERC)

Táto elektronická kontrola pravidiel (ERC) je dôležitým krokom pri návrhu elektronických schém a dosiek plošných spojov (DPS). Pomocou ERC sa schémy a DPS kontrolujú na dodržiavanie rôznych pravidiel a špecifikácií, aby sa minimalizovali chyby a zaručila správna funkčnosť a spoľahlivosť obvodu.

Eagle Electronic rule checking (ERC)

Editor plošných spojov (PCB)

Synchronizácia návrhu v reálnom čase

Všetky zmeny zostanú automaticky synchronizované medzi vašou schémou a rozložením na PCB, takže sa môžete sústrediť na kreatívny proces.

Eagle Real-time design synchronization

Intuitívne nástroje na zarovnanie

Presne usporiadajte objekty na DPS pomocou kompletnej sady nástrojov na zarovnávanie.

Trasovanie (PCB routing)

Dodržiavajte všetky svoje pravidlá dizajnu, zatiaľ čo adaptívny interaktívny router posúva trasy na vašej PCB.

Trasovanie a vyhýbanie sa prekážkam

Nasmerujte zložité rozloženia plošných spojov a manévrujte vo svojom návrhu tak, aby ste sa ľahko dostali do požadovaného bodu.

Nový trasovací engine

Vytvorte rozloženie PCB rýchlo. Preskúmajte nástroje na odstraňovanie slučiek, zatáčanie a umiestňovanie počas trasovania

Kontrola pravidiel návrhu (DRC - Design rule checking)

Ovládajte svoje trasy a vyhnite sa neočakávaným prekvapeniam s plne prispôsobiteľnými pravidlami a obmedzeniami pri návrhu PCB.

Eagle Design rule checking (DRC)

Knižnice

Online knižnice

Dôležitou súčasťou EAGLE je aj rozsiahla knižnica, ktorá obsahuje komponenty a súčiastky, ktoré sa používajú pri návrhu elektronických obvodov. Tieto komponenty sú prehľadne zoradené a umožňujú rýchle vyhľadávanie a výber potrebných súčiastok pre vašu konkrétnu aplikáciu.

Eagle Managed online libraries

3D modely dosiek plošných spojov

Nespoliehajte sa na šťastie, že sa vaša doska zmestí do správnych rozmerov. Presné 3D modely umožňujú, aby sa doska plošných spojov zmestila na prvýkrát.

Eagle 3D PCB models

Komponenty

Kompletné komponenty, knižnice, ktoré sú už pripravené, zahŕňajú symboly, pôdorysy, 3D model a ich parametre.

Eagle Complete components

Celkovo je EAGLE veľmi populárny medzi dizajnérmi plošných spojov pre svoju robustnosť, pružnosť a užívateľsky prívetivé rozhranie.

Výber na čítanie...

Rezistor
Rezistor

Rezistor (odpor) je pasívny prvok. Používa sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu a jeho rozmermi. Rezistory používané v elektrotechnike sú...

Čítať viac...

BME280 a BMP280 – meranie tlaku, teploty a vlhkosti
BME280 a BMP280 – meranie tlaku, teploty a vlhkosti

Na meranie atmosférického tlaku Arduinom je vhodný senzor BME280 alebo BMP280 od firmy Bosch. Senzor ideálny do domácej meteostanici. V nasledujúcom článku popíšem rozdiely, zapojenie a ukážkový program z knižnice. Po vyskúšaní merania teplôt a vlhkosti so senzormi...

Čítať viac...

swDuino 2
swDuino 2

Aplikácia swDuino funguje ako webový server na stolnom PC so systémom Windows, cez ktorý môžeme interaktívne monitorovať a ovládať pripojené Arduino cez sériovú linku (Serial to Web). K dispozícii je i...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio Multi-purpose Shield V1

11.10 EUR

11.10 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Dátové typy

  Celočíselné dátové typy môžu obsahovať modifikátory unsigned respektíve signed, čím môžeme požado...

 • Zložené operátory

  Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie...

 • Bitové operátory

  Bitové operátory umožňujú vykonať operácie nad jednotlivými bitmi. Túto možnosť zďaleka nemajú vš...

 • Relačné operátory

  Relačné operátory sú < > = == !=. Sú definované pre operandy všetkých základných dátových typov. ...

 • Globálne premenné

  Premenné aj funkcie majú svoj rozsah platnosti, čiže oblasť, v ktorej fungujú a v ktorej nie. Vid...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
08.01.2024 Veres Dusan 10€
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur