Digitálne IO funkcie

Keďže je Arduino určené k ďalšiemu rozširovaniu, obsahuje vstupy a výstupy (nazývané piny), ku ktorým sa dajú vodičmi pripojiť ďalšie obvody, čipy, relé, pamäte atď.. K práci s týmito pinmi má Arduino k dispozícii jednoduché funkcie.

pinMode(pin, mode);

Najskôr zo všetkého je však potreba programu povedať, či s pinom pracujeme ako so vstupom alebo výstupom. Na nastavenie pinu slúži funkcia pinMode. Tá pre svoju správnu činnosť potrebuje dva vstupné parametre – pin (číslo pinu) a mode (INPUT, OUTPUT alebo INPUT_PULLUP). Ak chceme daný pin používať ako vstup, bude druhý parameter INPUT, ak ako výstup, bude to OUTPUT. Číslo pinu je väčšinou vytlačené na doske Arduino.

pinMode (13, OUTPUT); // Nastavenie pinu 13 na výstup 
pinMode (12, INPUT); // a pinu 12 na vstup

Vo verzii Arduino UNO teda môžeme používať piny 0 až 13. Tým to ale nekončí, pretože môžeme k digitálnym operáciám používať aj piny označené ako ANALOG IN, len namiesto samotného čísla musíme pred číslo napísať A. U Arduino UNO sú to teda A0 až A5.

Pozor pri nastavení pinu 13 ako vstupný (INPUT alebo INPUT_PULLUP), kde je pripojená LED dióda cez rezistor!


digitalWrite(pin, hodnota);

Zapíše na pin hodnotu HIGH alebo LOW. Ak je pin nakonfigurovaný ako výstup (OUTPUT), jeho napätie bude nastavené na zodpovedajúcu hodnotu HIGH, to je  5V (alebo 3,3 V pri doskách s napájaním 3,3 V) alebo pre hodnotu LOW je to 0V (zem).

digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(12, LOW);

V prípade, že máte pin nakonfigurovaný ako vstup (INPUT), tak táto funkcia povolí (pri HIGH) alebo zakáže (pri LOW) interný pull-up rezistor. Pre povolenie interného pull-up rezistora sa doporučuje použiť pinMode s parametrom INPUT_PULLUP.


digitalRead(pin);

Načíta z pinu hodnotu HIGH alebo LOW.

int ledPin = 13; // LED pripojená na digitálny pin 13
int inPin = 7;  // tlačítko pripojené na digitálny pin 7
int val = 0;   // premenná na uloženie načítanej hodnoty

void setup()
{
 pinMode(ledPin, OUTPUT);  // nastaví pin 13 ako výstup
 pinMode(inPin, INPUT);   // nastaví pin 7 ako vstup
}

void loop()
{
 val = digitalRead(inPin);   // načíta hodnotu zo vstupného pinu tlačítka
 digitalWrite(ledPin, val);  // nastaví pin pre LED podľa načítanej hodnoty
}

Ak pin nie je pripojený k ničomu (neuzemnený alebo nepripojený na +5V), tak funkcia digitalRead môže vrátiť hodnotu buď HIGH alebo LOW (môže sa náhodne meniť).

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Knižnica pre Arduino EEPROM.h
EEPROM.h

Knižnica pre Arduino EEPROM.h sa využíva na čítanie a zápis dát do internej pamäte EEPROM. To je tá časť pamäte, ktorá si zachová uložené dáta aj po vypnutí napájania Arduina. Veľkosť tejto pamäte je daná mikrokontrolérom, napr. ATmega328 má 1024 bajtov, ATmega1280 ...

Čítať viac...

swDuino 2
swDuino 2

Aplikácia swDuino funguje ako webový server na stolnom PC so systémom Windows, cez ktorý môžeme interaktívne monitorovať a ovládať pripojené Arduino cez sériovú linku (Serial to Web). K dispozícii je i...

Čítať viac...

Arduino MEGA 2560
Arduino MEGA 2560

Arduino MEGA 2560 je navrhnutý pre komplexnejšie projekty. Má väčší priestor pre program, takže sa využíva pre 3D tlačiarne a projekty robotiky. To dáva projektom dostatok priestoru. K tejto doske nájdete aj rôzne shieldy. Medzi najpoužívanejšie patrí napr. ...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio Sensor Kit 48 in 1

81.41 EUR

58.61 EUR

Keyestudio 4DOF Robot Arm

71.83 EUR

58.91 EUR

Keyestudio Multi-purpose Shield V1

11.22 EUR

11.22 EUR

Keyestudio ESP32 Learning Kit

119.32 EUR

62.05 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Aritmetické operátory

  Aritmetické operátory vykonávajú matematické operácie dvoch výrazov jednej alebo viacerých typov ...

 • Adresové operátory

  Adresové operátory označované aj ako ukazovatele (anglicky pointer, česky ukazovateľ, slovensky s...

 • Zložené operátory

  Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie...

 • Relačné operátory

  Relačné operátory sú < > = == !=. Sú definované pre operandy všetkých základných dátových typov. ...

 • Operátory preprocesora

  Operátory preprocesora alebo znak # je signálom pre preprocesor. Preprocesor sa spustí pri každom...

Podpora webu
Šálka kávy
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur