Goniometrické funkcie

Predtým, než uvedieme jednotlivé goniometrické funkcie, poďme si povedať niečo o uhlových jednotkách. My sme zvyčajne zvyknutý merať uhol v stupňoch. Celý uhol je teda 360​​°. Matematicky presnejšie je ale použitie radiánov (rad). Tieto jednotky sú založené na jednotkovom kruhu.

jednotkový kruh radián

Plný uhol (360°) sa rovná 2*Pi radiánov, 180°=Pi radiánov, atď. Vzťah medzi nimi je radian=(stupne*Pi)/180. Goniometrické funkcie sa používajú na výpočet strán a uhlov v trojuholníkoch a v iných rovinných i priestorových útvaroch. Všetky trigonometrické funkcie sú periodické – po určitom intervale sa ich hodnoty opakujú.

sin(rad)

Funkčná hodnota funkcie sínusu je definovaná ako pomer dĺžky protiľahlej odvesny k uhlu a dĺžky prepony trojuholníka. Amplitúda funkcie je 1 a perióda 360°, teda 2*Pi radiánov. Grafom funkcie je tzv. sínusoida (sínusovka).

sínus

Parametrom funkcie sin() je uhol v radiánoch (float) a výstupnou hodnotou je sínus pre daný uhol medzi -1 a 1 (double).


cos(rad)

Funkcia cos() sa používa na určenie kosínusu danej hodnoty. V pravouhlom trojuholníku je definovaná ako pomer priľahlej odvesny a prepony. Pre označenie tejto funkcie sa obvykle používa skratka cos a jej grafom je kosínusoida. Sínusoida a kosínusoida sú si podobné. Kosínusoida je vlastne sínusoida posunutá o Pi/2 radiánov doprava. Medzi funkciami sin() a cos() platí prevodný vzťah sin(x)=cos(x-Pi/2). Perióda = 2*Pi, amplitúda = 1.

cosínus

Parametrom funkcie cos() je uhol v radiánoch (float) a výstupnou hodnotou je kosínus pre daný uhol medzi -1 a 1 (double).


tan(rad)

Poslednou goniometrickou funkciou, s ktorou môže Arduino pracovať, je funkcia tangens. V pravouhlom trojuholníku je definovaný ako pomer protiľahlej a priľahlej odvesny. Pre označenie tejto funkcie sa obvykle používa skratka tg (niekedy tn alebo tan) a jej grafom je tangentoida. Má periódu jedného Pi. Rozsah hodnôt je od plus do mínus nekonečno.

tangens

Parametrom funkcie tan() je uhol v radiánoch (float) a výstupnou hodnotou je tangens pre daný uhol (double).

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Arduino história
Arduino história

Arduino [čítaj Arduíno] je v informatike názov malého jedno-doskového počítača založeného na mikrokontroléri ATmega od firmy Atmel. Svojim návrhom sa snaží podporiť výučbu informatiky v školách a oboznámiť študentov s tým, ako sú pomocou počítačov riadené rôzne zariadenia ...

Čítať viac...

Arduino Create
Arduino Create

Arduino nikdy nebolo obyčajnou záležitosťou hardvéru. Jeho veľkosť spočíva rovnako tak v softvéri ako aj oddanej komunite. Po nedávnych vylepšeniach Arduino Software (IDE) sa tím vývojárov opäť vytiahol a prináša nám online cloudové IDE Arduino Create a spolu s ním viac...

Čítať viac...

Arduino Nano
Arduino Nano

Arduino Nano je založené na procesore ATmega328. Má rovnakú funkčnosť ako Arduino UNO, ale je menšie a je kompatibilné s nepájivím kontaktným polom (breadboard). Chýba mu DC napájací konektor a pracuje s mini-USB káblom namiesto štandardného. Tento typ dosky používam veľmi...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio ESP32 Sensor Kit 37 in 1

129.39 EUR

77.63 EUR

Keyestudio MEGA 2560 R3 Development Board

34.91 EUR

32.12 EUR

Keyestudio USB Host v1.5 shield

12.95 EUR

12.30 EUR

Keyestudio 1602LCD Keypad Shield

19.55 EUR

13.68 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Digitálne IO funkcie

  Keďže je Arduino určené k ďalšiemu rozširovaniu, obsahuje vstupy a výstupy (nazývané piny), ku kt...

 • Terárne operátory

  Terárne operátory alebo označované aj ako podmienené operátory sú pomerne neobvyklé. Preto bude v...

 • Relačné operátory

  Relačné operátory sú < > = == !=. Sú definované pre operandy všetkých základných dátových typov. ...

 • Operátory preprocesora

  Operátory preprocesora alebo znak # je signálom pre preprocesor. Preprocesor sa spustí pri každom...

 • Adresové operátory

  Adresové operátory označované aj ako ukazovatele (anglicky pointer, česky ukazovateľ, slovensky s...

Podpora webu
Šálka kávy
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur