Relačné operátory

Relačné operátory (porovnávacie) sú < > <= >= == !=. V poradí menší, väčší, menší alebo rovné, väčší alebo rovné, rovné a nerovné. Sú definované pre operandy všetkých základných dátových typov. Ich výsledkom sú logické hodnoty pravda a nepravda tak, ako sú popísané v odstavci logické operátory.

Najčastejšie sa používajú vo vnútri podmienky if.


< (menší)

Je pravda, ak x je menšie ako y, napr.

if (x < y) digitalWrite(LEDpin, HIGH);

> (väčší)

Je pravda, ak x je väčšie ako y, napr.

if (x > y) digitalWrite(LEDpin, HIGH);

<= (menší alebo rovné)

Je pravda, ak x je menšie alebo rovné ako y, napr.

if (x <= y) digitalWrite(LEDpin, HIGH);

>= (väčší alebo rovné)

Je pravda, ak x je väčšie alebo rovné ako y, napr.

if (x >= y) digitalWrite(LEDpin, HIGH);

== (rovné)

Je pravda, ak x je rovné ako y, napr.

if (x == y) digitalWrite(LEDpin, HIGH);

!= (nerovné)

Je pravda, ak x je nerovné ako y, napr.

if (x != y) digitalWrite(LEDpin, HIGH);

POZOR

Na omylom použité jednoduché rovná sa (napr. If (x = 10)). Jedno znamienko rovnosti je operátor priradenia a to vloží hodnotu 10 do premennej x a výsledkom bude PRAVDA. Pri použití znamienka dvojité rovná sa (napr. v prípade (x == 10)) sa porovnáva, či x je rovné 10 alebo nie (= priradenie; == porovnanie).

Je to preto, že C vyhodnotí príkaz if (x = 10) nasledovne: 10 je priradené do x, takže teraz obsahuje x hodnotu 10. Potom podmienka If vyhodnotí 10, čo je vždy vyhodnotené ako PRAVDA, pretože akékoľvek nenulové číslo je vyhodnotené ako PRAVDA. V dôsledku toho sa podmienka If (x = 10) vždy vyhodnotí ako PRAVDA, čo nie je požadovaný výsledok. Okrem toho, premenná x má teraz priradenú hodnotu 10, čo tiež nie je požadovaný výsledok.

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Arduino IDE - návod na inštaláciu
Arduino IDE – návod na inštaláciu

Úspech Arduina a jeho veľké rozšírenie nie je len vďaka zaujímavému hardvéru, ale predovšetkým jednoduchému vývojovému prostrediu (skrátene IDE, čo doslova znamená Integrated Development Environment). Arduino IDE je aplikácia, ktorá nám umožní jednoducho s doskou Arduino ...

Čítať viac...

Codino Studio IDE
Codino Studio

Objavila sa i ďalšia alternatíva k Arduino IDE a máme tu Codino. Na domovskej stránke sa chváli slušným editorom, ktorý vie automatické doplňovanie, automatické ukladanie alebo zvýrazňovanie. Taktiež obsahauje sériový terminál a ploter. Codino Studio je úplne bezplatný produkt. Môžete si ho stiahnuť ...

Čítať viac...

KiCad je nástroj pre návrh schémy a plošných spojov
KiCad

Program KiCad je open source nástroj určený pre návrh schém a plošných spojov. Jeho využitie je založené na tom, že umožňuje inžinierom a elektronikom vytvárať vlastné...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio 4DOF Microbit V2 Robot Arm Kit

77.55 EUR

54.29 EUR

TTP229L 16-key Touch Sensor

8.07 EUR

8.07 EUR

Keyestudio Nano IO Shield

9.26 EUR

9.26 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Funkcie času

  Štandardne majú dosky Arduino štyri funkcie času. Jedná sa o funkcie delay (), delayMicroseconds ...

 • Aritmetické operátory

  Aritmetické operátory vykonávajú matematické operácie dvoch výrazov jednej alebo viacerých typov ...

 • Pomocné premenné

  Ako pomocné premenné môžeme využiť funkcie sizeof() a PROGMEM. Ich popis rozoberiem v tomto článku...

 • Ostatné IO funkcie

  U Arduina je možné generovať i zvuk, ale iba v najjednoduchšej podobe. Neumožňuje totiž generovať...

 • Špeciálne operátory

  Spomenieme ešte špeciálne operátory alebo špeciálne znaky, ktoré sa používajú pri programovaní a ...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
08.01.2024 Veres Dusan 10€
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur