Terárne operátory

Terárne operátory alebo označované aj ako podmienené operátory sú pomerne neobvyklé. Preto bude vhodné, ak si objasníme i aj ich význam. Máme napríklad výpočet, ktorý potrebujeme previesť, v závislosti na nejakej podmienke, jednu z dvoch variant (pochopiteľne odlišných). Výsledok výpočtu priraďujeme vždy rovnakej premennej. Pokiaľ naviac je časť výrazu, popisujúca výpočet oboch variant zhodná, jedná sa o typický príklad využitia podmieneného výrazu.


?  :  terárne operátory (podmienený operátor)

Ak je podmienka pravda, platí vyraz_1, ak nie je, platí vyraz_2. Podmienka aj výrazy môžu byť akokoľvek zložité. Vždy je možné ich rozpísať za pomoci if else.

podmienka ? vyraz_1 : vyraz_2

Operátor ? je jediným operátorom jazyka, spájajúcim tri argumenty. Jeho význam ilustruje nájdenie menšej z dvoch hodnôt x a y zápisom:

z = x < y ? x : y;

ktorý interpretujeme takto: do premennej z ulož hodnotu x, ak je splnená podmienka x < y, inak tam ulož hodnotu premennej y.

Väčšinou sa podmienený výraz nepoužíva, pretože príkaz if – else je oveľa čitateľnejší. V niektorých prípadoch (klasických) je však užitočný, napr. konverziou znaku na malé písmená:

c = (c >= 'A' && c <= 'Z') ? c + ('a' - 'A') : c;

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Eagle
Eagle

Editor plošných spojov EAGLE je užívateľsky prívetivý a výkonný nástroj pre návrh dosiek plošných spojov (DPS, PCB). Je široko používaný v priemysle a vývoji elektroniky...

Čítať viac...

BME280 a BMP280 – meranie tlaku, teploty a vlhkosti
BME280 a BMP280 – meranie tlaku, teploty a vlhkosti

Na meranie atmosférického tlaku Arduinom je vhodný senzor BME280 alebo BMP280 od firmy Bosch. Senzor ideálny do domácej meteostanici. V nasledujúcom článku popíšem rozdiely, zapojenie a ukážkový program z knižnice. Po vyskúšaní merania teplôt a vlhkosti so senzormi...

Čítať viac...

Arduino LilyPad
Arduino LilyPad

Arduino LilyPad je zamýšľaný pre projekty “e-textil“. Môže byť v šitý do tkaniny spolu so senzormi, napájaním a s ohybnými vodičmi. Osadený je známym čipom ATmega328...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio ESP32 Smart Home Kit

137.14 EUR

82.28 EUR

Keyestudio 4DOF Robot Arm V2

121.38 EUR

72.82 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Operátory preprocesora

  Operátory preprocesora alebo znak # je signálom pre preprocesor. Preprocesor sa spustí pri každom...

 • Digitálne IO funkcie

  Keďže je Arduino určené k ďalšiemu rozširovaniu, obsahuje vstupy a výstupy (nazývané piny), ku kt...

 • Globálne premenné

  Premenné aj funkcie majú svoj rozsah platnosti, čiže oblasť, v ktorej fungujú a v ktorej nie. Vid...

 • Bitové operátory

  Bitové operátory umožňujú vykonať operácie nad jednotlivými bitmi. Túto možnosť zďaleka nemajú vš...

 • Konštanty

  Konštanty sú symboly reprezentujúce nemennú číselnú alebo inú hodnotu. Prekladač jazyka im prirad...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur