Terárne operátory

Terárne operátory alebo označované aj ako podmienené operátory sú pomerne neobvyklé. Preto bude vhodné, ak si objasníme i aj ich význam. Máme napríklad výpočet, ktorý potrebujeme previesť, v závislosti na nejakej podmienke, jednu z dvoch variant (pochopiteľne odlišných). Výsledok výpočtu priraďujeme vždy rovnakej premennej. Pokiaľ naviac je časť výrazu, popisujúca výpočet oboch variant zhodná, jedná sa o typický príklad využitia podmieneného výrazu.


?  :  terárne operátory (podmienený operátor)

Ak je podmienka pravda, platí vyraz_1, ak nie je, platí vyraz_2. Podmienka aj výrazy môžu byť akokoľvek zložité. Vždy je možné ich rozpísať za pomoci if else.

podmienka ? vyraz_1 : vyraz_2

Operátor ? je jediným operátorom jazyka, spájajúcim tri argumenty. Jeho význam ilustruje nájdenie menšej z dvoch hodnôt x a y zápisom:

z = x < y ? x : y;

ktorý interpretujeme takto: do premennej z ulož hodnotu x, ak je splnená podmienka x < y, inak tam ulož hodnotu premennej y.

Väčšinou sa podmienený výraz nepoužíva, pretože príkaz if – else je oveľa čitateľnejší. V niektorých prípadoch (klasických) je však užitočný, napr. konverziou znaku na malé písmená:

c = (c >= 'A' && c <= 'Z') ? c + ('a' - 'A') : c;

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

DHT11 a DHT22 – meranie teploty a vlhkosti
DHT11 a DHT22 – meranie teploty a vlhkosti

Na meranie teploty a vlhkosti v interiéry som vyskúšal známe senzory DHT11 (modrý) a DHT22 (biely). V článku som spomenul rozdiely, zapojil senzory s Arduinom Nano, vyhľadal vhodnú knižnicu, vyskúšal nejaké tie programy a samozrejme niečo som i nafotil. ...

Čítať viac...

KiCad je nástroj pre návrh schémy a plošných spojov
KiCad

Program KiCad je open source nástroj pre návrh schémy a plošných spojov. Umožňuje vytváranie vlastných knižníc a pomocou externých nástrojov import a export pre iné systémy. Tiež podporuje zobrazenie...

Čítať viac...

Dióda
Dióda

Dióda je elektrotechnická súčiastka s dvoma elektródami, označovanými ako anóda a katóda, ktorá sa vyznačuje veľmi odlišným tvarom Volt-Ampérovej charakteristiky v závislosti na polarite priloženého napätia. Po pripojení anódy na kladnejšie napätie ako je na...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio ESP32 Basic Learning Kit

76.03 EUR

45.62 EUR

Keyestudio Nano IO Shield

9.41 EUR

8.94 EUR

Keyestudio Super Starter Kit MEGA 2560 V4

64.82 EUR

64.82 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Pomocné premenné

  Ako pomocné premenné môžeme využiť funkcie sizeof() a PROGMEM. Ich popis rozoberiem v tomto článku...

 • Špeciálne operátory

  Spomenieme ešte špeciálne operátory alebo špeciálne znaky, ktoré sa používajú pri programovaní a ...

 • Konverzie

  Možno ste sa už pri programovaní dostali do situácie, kedy si program robil s číslami a dátovými ...

 • Goniometrické funkcie

  Goniometrické funkcie v matematike označuje termín používaný pre jednu zo šiestich funkcií veľkos...

 • Terárne operátory

  Terárne operátory alebo označované aj ako podmienené operátory sú pomerne neobvyklé. Preto bude v...

Podpora webu
Šálka kávy
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur