Špeciálne operátory

Spomenieme ešte špeciálne operátory alebo špeciálne znaky, ktoré sa používajú pri programovaní a sú súčasťou syntaxe programovacieho jazyka.


; bodkočiarka

Každý príkaz sa musí končiť bodkočiarkou. Keď zabudnete ukončiť riadok bodkočiarkou, bude to mať za následok vypísanie chybovej hlášky pri kompilácii.

int PWMpin = 10;
for (int i=0; i <= 255; i++){
  analogWrite(PWMpin, i);
  delay(10);
}

Ako vidieť, tak bodkočiarka sa používa i v cykle for na oddelenie parametrov inicializácie, podmienky a prírastku.


, čiarka

Čiarka je operátorom postupného vyhodnotenia. Má najnižšiu prioritu zo všetkých operátorov a vyhodnocuje sa zľava doprava.

Čiarkou môžeme oddeliť jednotlivé výrazy, napríklad vo funkciách:

digitalWrite(ledPin, HIGH);
shiftOut(dataPin, clock, LSBFIRST, data);
sensVal = constrain(sensVal, 10, 150);

{ } zložené zátvorky

Všetky funkcie, prípadne aj slučky a podmienené príkazy sú ohraničené počiatočnou { a koncovou } zloženou zátvorkou. Všetko, čo sa nachádza medzi týmito zátvorkami, sa považuje za súčasť dotyčnej funkcie.

void mojafunkcia(argumenty)
{
  // kód funkcie
}
while (logicky vyraz) 
{
 ...
}
if (logicky vyraz)
{
  ...
}

// jednoriadkový komentár

Komentár je text, ktorý kompilátor ignoruje, ale človeku pomáha pochopiť program. Komentár začína značkou // a text za touto značkou sa až do konca riadku ignoruje.

x = 5; // toto je jednoriadkový komentár. Čokoľvek po lomítku je komentár 
    // až do konca riadku

/* */ viacriadkový komentár

Komentár je časť textu alebo aj programu umiestnená medzi dvojicu párových symbolov /* a */. Komentár môže vyzerať napríklad takto:

x = 5; 

/* tu už začína viacriadkový komentár - používa sa i na zakomentovanie celého bloku kódu

if (gwb == 0){  // je možné použiť i jednoriadkový komentár vo vnútri viacriadkového komentára
 x = 3;     /* ale nie viacriadkový - toto tu už je špatne */
}

// nezabudni i na ukončenie viacriadkového komentára 
*/

Komentáre obvykle umiestňujeme do zdrojového textu z dôvodu jeho lepšej čitateľnosti. Často popisujeme niektoré dôležité vlastnosti zdrojového textu práve v komentári. Komentárom si môžeme takisto prechodne vypomáhať vo fáze tvorby a ladenia programu.

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

 Autodesk 123D Circuits
Autodesk 123D Circuits

Autodesk 123D Circuits je webová aplikácia vyvinutá spoločnosťou Autodesk v spolupráci s Circuits.io, ktorá umožňuje online navrhovanie elektronických projektov. Táto aplikácia je určená pre tvorcov a nadšencov, ktorí...

Čítať viac...

MIT App Invertor 2
MIT App Invertor 2

Nástroj MIT App Inventor 2 je cloudové vývojové prostredie, ktoré umožňuje programovať aplikácie pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android priamo v internetovom prehliadači. Je to nástroj, ktorý je vyvinutý...

Čítať viac...

Prvý program: Arduino blikanie LED
Prvý program Arduino blikanie LED

V tomto článku ti ukážem praktickú ukážku, ako zapojiť a naprogramovať Arduino. Ide o také to programátorské “Hello World” s Arduinom. V našom prípade to je “Arduino blikanie LED”. Blikanie LED diódou možno bez ďalších súčiastok realizovať s akoukoľvek...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio Multi-purpose Shield V2

8.07 EUR

8.07 EUR

TTP229L 16-key Touch Sensor

8.07 EUR

8.07 EUR

Keyestudio MEGA 2560 R3 Development Board

34.54 EUR

26.60 EUR

Keyestudio ESP32 Sensor Kit 37 in 1

116.13 EUR

69.68 EUR

Keyestudio GPS Shield

27.64 EUR

19.34 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Matematické funkcie

  Teraz si ukážeme, aké ďalšie matematické funkcie a operácie podporuje Arduino okrem sčítavania, o...

 • Adresové operátory

  Adresové operátory označované aj ako ukazovatele (anglicky pointer, česky ukazovateľ, slovensky s...

 • Digitálne IO funkcie

  Keďže je Arduino určené k ďalšiemu rozširovaniu, obsahuje vstupy a výstupy (nazývané piny), ku kt...

 • Zložené operátory

  Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie...

 • Goniometrické funkcie

  Goniometrické funkcie v matematike označuje termín používaný pre jednu zo šiestich funkcií veľkos...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
08.01.2024 Veres Dusan 10€
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur