Špeciálne operátory

Spomenieme ešte špeciálne operátory alebo špeciálne znaky, ktoré sa používajú pri programovaní a sú súčasťou syntaxe programovacieho jazyka.


; bodkočiarka

Každý príkaz sa musí končiť bodkočiarkou. Keď zabudnete ukončiť riadok bodkočiarkou, bude to mať za následok vypísanie chybovej hlášky pri kompilácii.

int PWMpin = 10;
for (int i=0; i <= 255; i++){
  analogWrite(PWMpin, i);
  delay(10);
}

Ako vidieť, tak bodkočiarka sa používa i v cykle for na oddelenie parametrov inicializácie, podmienky a prírastku.


, čiarka

Čiarka je operátorom postupného vyhodnotenia. Má najnižšiu prioritu zo všetkých operátorov a vyhodnocuje sa zľava doprava.

Čiarkou môžeme oddeliť jednotlivé výrazy, napríklad vo funkciách:

digitalWrite(ledPin, HIGH);
shiftOut(dataPin, clock, LSBFIRST, data);
sensVal = constrain(sensVal, 10, 150);

{ } zložené zátvorky

Všetky funkcie, prípadne aj slučky a podmienené príkazy sú ohraničené počiatočnou { a koncovou } zloženou zátvorkou. Všetko, čo sa nachádza medzi týmito zátvorkami, sa považuje za súčasť dotyčnej funkcie.

void mojafunkcia(argumenty)
{
  // kód funkcie
}
while (logicky vyraz) 
{
 ...
}
if (logicky vyraz)
{
  ...
}

// jednoriadkový komentár

Komentár je text, ktorý kompilátor ignoruje, ale človeku pomáha pochopiť program. Komentár začína značkou // a text za touto značkou sa až do konca riadku ignoruje.

x = 5; // toto je jednoriadkový komentár. Čokoľvek po lomítku je komentár 
    // až do konca riadku

/* */ viacriadkový komentár

Komentár je časť textu alebo aj programu umiestnená medzi dvojicu párových symbolov /* a */. Komentár môže vyzerať napríklad takto:

x = 5; 

/* tu už začína viacriadkový komentár - používa sa i na zakomentovanie celého bloku kódu

if (gwb == 0){  // je možné použiť i jednoriadkový komentár vo vnútri viacriadkového komentára
 x = 3;     /* ale nie viacriadkový - toto tu už je špatne */
}

// nezabudni i na ukončenie viacriadkového komentára 
*/

Komentáre obvykle umiestňujeme do zdrojového textu z dôvodu jeho lepšej čitateľnosti. Často popisujeme niektoré dôležité vlastnosti zdrojového textu práve v komentári. Komentárom si môžeme takisto prechodne vypomáhať vo fáze tvorby a ladenia programu.

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Knižnica pre Arduino EEPROM.h
EEPROM.h

Knižnica pre Arduino EEPROM.h sa využíva na čítanie a zápis dát do internej pamäte EEPROM. To je tá časť pamäte, ktorá si zachová uložené dáta aj po vypnutí napájania Arduina. Veľkosť tejto pamäte je daná mikrokontrolérom, napr. ATmega328 má 1024 bajtov, ATmega1280 ...

Čítať viac...

Arduino Ethernet
Arduino Ethernet

Arduino Ethernet je mikroprocesorová doska založená na čipe ATmega328 ako Arduino Uno, ale má integrovaný RJ45 Ethernet kontrolér W5100 TCP / IP. Podporuje voliteľný modul POE...

Čítať viac...

Programino IDE – návod na inštaláciu
Programino IDE – návod na inštaláciu

PROGRAMINO IDE je alternatívne pohodlné a ľahko použiteľné vývojové prostredie pre Arduino a kompatibilné dosky. Rôzne dostupné nástroje uľahčujú rýchlu realizáciu projektu. Obsahuje dva UART terminály, náhľad hardvéru, prispôsobiteľné zvýraznenie syntaxe, možnosť vyhľadávania...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio MEGA 2560 R3 Development Board

34.91 EUR

32.12 EUR

Keyestudio 4WD Mecanum Robot Car

148.33 EUR

72.68 EUR

Keyestudio ESP32 Smart Home Kit

137.20 EUR

82.32 EUR

Keyestudio 3 in 1 Beetlebot Robot Car

168.03 EUR

87.38 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Globálne premenné

  Premenné aj funkcie majú svoj rozsah platnosti, čiže oblasť, v ktorej fungujú a v ktorej nie. Vid...

 • Ostatné IO funkcie

  U Arduina je možné generovať i zvuk, ale iba v najjednoduchšej podobe. Neumožňuje totiž generovať...

 • Operátory preprocesora

  Operátory preprocesora alebo znak # je signálom pre preprocesor. Preprocesor sa spustí pri každom...

 • Bitové operátory

  Bitové operátory umožňujú vykonať operácie nad jednotlivými bitmi. Túto možnosť zďaleka nemajú vš...

 • Zložené operátory

  Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie...

Podpora webu
Šálka kávy
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur