Špeciálne operátory

Spomenieme ešte špeciálne operátory alebo špeciálne znaky, ktoré sa používajú pri programovaní a sú súčasťou syntaxe programovacieho jazyka.


; bodkočiarka

Každý príkaz sa musí končiť bodkočiarkou. Keď zabudnete ukončiť riadok bodkočiarkou, bude to mať za následok vypísanie chybovej hlášky pri kompilácii.

int PWMpin = 10;
for (int i=0; i <= 255; i++){
  analogWrite(PWMpin, i);
  delay(10);
}

Ako vidieť, tak bodkočiarka sa používa i v cykle for na oddelenie parametrov inicializácie, podmienky a prírastku.


, čiarka

Čiarka je operátorom postupného vyhodnotenia. Má najnižšiu prioritu zo všetkých operátorov a vyhodnocuje sa zľava doprava.

Čiarkou môžeme oddeliť jednotlivé výrazy, napríklad vo funkciách:

digitalWrite(ledPin, HIGH);
shiftOut(dataPin, clock, LSBFIRST, data);
sensVal = constrain(sensVal, 10, 150);

{ } zložené zátvorky

Všetky funkcie, prípadne aj slučky a podmienené príkazy sú ohraničené počiatočnou { a koncovou } zloženou zátvorkou. Všetko, čo sa nachádza medzi týmito zátvorkami, sa považuje za súčasť dotyčnej funkcie.

void mojafunkcia(argumenty)
{
  // kód funkcie
}
while (logicky vyraz) 
{
 ...
}
if (logicky vyraz)
{
  ...
}

// jednoriadkový komentár

Komentár je text, ktorý kompilátor ignoruje, ale človeku pomáha pochopiť program. Komentár začína značkou // a text za touto značkou sa až do konca riadku ignoruje.

x = 5; // toto je jednoriadkový komentár. Čokoľvek po lomítku je komentár 
    // až do konca riadku

/* */ viacriadkový komentár

Komentár je časť textu alebo aj programu umiestnená medzi dvojicu párových symbolov /* a */. Komentár môže vyzerať napríklad takto:

x = 5; 

/* tu už začína viacriadkový komentár - používa sa i na zakomentovanie celého bloku kódu

if (gwb == 0){  // je možné použiť i jednoriadkový komentár vo vnútri viacriadkového komentára
 x = 3;     /* ale nie viacriadkový - toto tu už je špatne */
}

// nezabudni i na ukončenie viacriadkového komentára 
*/

Komentáre obvykle umiestňujeme do zdrojového textu z dôvodu jeho lepšej čitateľnosti. Často popisujeme niektoré dôležité vlastnosti zdrojového textu práve v komentári. Komentárom si môžeme takisto prechodne vypomáhať vo fáze tvorby a ladenia programu.

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Označovanie SMD rezistorov
Označovanie SMD rezistorov

Keďže rozmery SMD súčiastok sú veľmi malé, nie je možné na nich napísať celé typové označenie. Preto bolo vymyslené označovanie SMD rezistorov systémom kódovania, kde typové označenie je reprezentované troj až štvor-znakovou kombináciou. Tento kód je potom umiestnený na...

Čítať viac...

ThingSpeak
ThingSpeak

Pri vytváraní projektov pre Arduino narazíme na problém, kedy chceme sledovať stav napr. teplotu, tlak, vlhkosť či akékoľvek iné hodnoty z miesta mimo našu domácu sieť. Riešenie môžeme nájsť u už hotových webových...

Čítať viac...

Atmel Studio 7
Atmel Studio 7

Firma Atmel vydala novú verziu svojho editora Atmel Studio 7. Pre nás fanúšikov Arduina je to dobrou správou, pretože sa viac sústreďuje na Arduino. Nové možnosti sú aj v oblasti moderných 32-bitových mikrokontrolérov. Úžasné na Atmel Studiu je aj to, že nepotrebujete mať ...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio 4DOF Robot Arm

70.44 EUR

57.76 EUR

Keyestudio ESP32 Basic Learning Kit

75.18 EUR

39.09 EUR

Keyestudio 4WD Mecanum Robot Car

145.37 EUR

71.23 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Adresové operátory

  Adresové operátory označované aj ako ukazovatele (anglicky pointer, česky ukazovateľ, slovensky s...

 • Digitálne IO funkcie

  Keďže je Arduino určené k ďalšiemu rozširovaniu, obsahuje vstupy a výstupy (nazývané piny), ku kt...

 • Konverzie

  Možno ste sa už pri programovaní dostali do situácie, kedy si program robil s číslami a dátovými ...

 • Dátové typy

  Celočíselné dátové typy môžu obsahovať modifikátory unsigned respektíve signed, čím môžeme požado...

 • Špeciálne operátory

  Spomenieme ešte špeciálne operátory alebo špeciálne znaky, ktoré sa používajú pri programovaní a ...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
08.01.2024 Veres Dusan 10€
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur