Arduino IDE – návod na inštaláciu

Arduino IDE - návod na inštaláciu

Úspech Arduina a jeho veľké rozšírenie nie je len vďaka zaujímavému hardvéru, ale predovšetkým jednoduchému vývojovému prostrediu (skrátene IDE, čo doslova znamená Integrated Development Environment). Arduino IDE je aplikácia, ktorá nám umožní jednoducho s doskou Arduino pracovať.

Arduino IDE obsahuje okrem iného textový editor a niekoľko tlačidiel, ktoré slúžia na preklad a následnému nahraniu kódu do Arduina. Ďalej je súčasťou prostredia nástroj serial monitor, ktorý umožňuje jednoduchú komunikáciu s Arduino doskou, na tento účel potom slúži funkcia Serial.

Inštalácia Arduino IDE

Inštalačný súbor pre platformu Windows, Linux alebo Mac OS X možno nájsť na oficiálnom webe Arduino.cc v sekcii downloads. Inštalácia je priamočiara a veľmi jednoduchá. Na operačnom systéme Windows môžete stiahnuť buď inštalátor, ktorý sa postará o všetko potrebné alebo ZIP súbor, ktorý stačí rozbaliť do ľubovoľného adresára v počítači. Pod operačným systémom Mac OS X potom stačí balíček Arduino.app skopírovať do adresára / Applications /.

Tu je ukážka priebehu inštalácie pre Windows:

Arduino IDE - Setup License Agreement
I Agree - odsúhlasenie licenčných podmienok
Arduino IDE - Setup Installation Options
Next - vybrané komponenty k inštalácii
Arduino IDE - Setup Installation Folder
Install - nastavenie inštalačného adresára
Arduino IDE - Setup Installing Extract
Close - priebeh inštalácie
Arduino IDE - Drivers
Inštalovať - inštalácia ovládačov

Prvé spustenie

Dvojklikom na ikonu otvorte aplikáciu Arduino.

Arduino IDE - Blink

Po prvom zapnutí je potrebné prejsť nastavenia, ktoré Arduino IDE ponúka. Otvorte preto okno s nastavením „Súbor / Vlastnosti“ (File / Preferences) a nastavte adresár kam sa budú ukladať vaše projekty. Štandardne je predvolený adresár \Arduino v dokumentoch užívateľa.

Arduino IDE - Preferences

Tento adresár je dôležitý, ďalej mu budem hovoriť pracovný adresár. V originále sa nazýva sketchbook. To preto, že projektom v Arduine sa hovorí sketch, čo slovensky znamená skica alebo náčrtok. V tejto dokumentácii budem ale namiesto sketch používať projekt.

Arduino IDE bolo preložené do viac ako tridsiatich rôznych jazykov. Štandardne sa IDE nahráva v jazyku, ktorý máte nastavený vo svojom operačnom systéme (poznámka: vo Windows a snáď tiež v Linuxe nie je určujúci jazyk, v ktorom sa zobrazuje váš systém, ale nastavenie meny a dátumu a času). Ak budete chcieť nastaviť jazyk ručne, po spustení softvéru Arduino otvorte okno Vlastnosti (Preferences). Následne vyberte Jazyk editora (Editor Language), kde nájdete rozbaľovací zoznam podporovaných jazykov. Vyberte jazyk a reštartujte IDE.

Ak jazyk systému nie je v IDE podporovaný, prepne sa do angličtiny. K východiskovému nastaveniu sa môžete vrátiť výberom System Default v rozbaľovacom zozname. Zmena sa prejaví až po reštarte Arduino IDE. Ak zmeníte nastavenia v operačnom systéme, zmena sa opäť prejaví až po reštarte softvéru.

Pracovný adresár a jeho štruktúra

Všetky projekty sa teda budú ukladať do pracovného adresára. Každý projekt má svoj podpriečinok, ktorý sa volá rovnako ako projekt. V nej potom môžeme nájsť zdrojové kódy s príponou .ino alebo .pde. Prípona .ino je novšia a štandardne sa používa pre všetky projekty vytvorené v Arduino IDE od verzie 1.0 a vyššie. Prípona .pde je staršia a dnes sa už nepoužíva..

C:\cesta\k\pracovnemu\adresaru\     
napr.: C:\Users\ntb\Documents\Arduino
 .\MojProjekt\
  .\MojProjekt.ino
 .\Test\
  .\Test.ino
 .\Komplikovany_Projekt\
  .\Komplikovany_Projekt.ino
  .\funkcia.cpp
  .\funkcia.h
 .\libraries\
 .\hardware\

Náš pracovný adresár obsahuje celkom 3 projekty s názvami MojProjekt, Test a Komplikovany_Projekt. Tento posledný projekt obsahuje vo svojom podadresári viac súborov s príponami .cpp a .h (užívateľské knižnice projektu). V pracovnom adresári sú ale ešte dva podadresáre, o ktorých sme si zatiaľ nič nepovedali - libraries\ a hardware\. Tieto podadresáre v našom pracovnom priestore môžu ale aj nemusia byť, sú nepovinné. Pokiaľ ale v pracovnom adresári sú, Arduino IDE ich pri štarte kontroluje a načíta ich obsah.

Užívateľské knižnice

Ako už názov napovedá, v adresári libraries\ v našom pracovnom adresári sa môžu nachádzať knižnice, ktoré si užívateľ (teda my) praje vo svojich projektoch používať. Na internete možno totiž nájsť veľké množstvo knižníc pre najrôznejšie senzory, moduly a Shieldy, ktoré Arduino IDE nemá štandardne vo svojej výbave.

Dajme tomu, že si kúpite teplotný snímač DS18B20 a na webe nájdete knižnicu, ktorá s ním dokáže komunikovať. Adresár s knižnicou potom stačí skopírovať práve do podadresára libraries\ a reštartovať Arduino IDE. Od toho okamihu pôjde novú knižnicu nájsť v menu „Projekt / Zahrnúť knižnice“ a ak knižnica obsahuje aj ukážkové kódy, tak tie sú v menu „Súbor / Príklady“.

Od verzie Arduino IDE 1.0.5 existuje ešte jednoduchšia možnosť ako nainštalovať novú knižnicu. Stačí v menu „Projekt / Zahrnúť knižnice“ kliknúť na položku „Pridať .ZIP knižnicu“ a zvoliť ZIP súbor s knižnicou, ktorý ste stiahli z internetu.

Arduino IDE - pridať knižnicu

Podpora nového hardvéru

Ešte nám zostáva popísať si k čomu slúži adresár hardware\. V základe dokáže Arduino IDE pracovať s doskami (čiže hardvérom):

Čo ale keď máte hardvér, ktorý v zozname nie je? To sa môže najčastejšie stať staviteľom 3D tlačiarne RepRap, prípadne majiteľom nejakej dosky od iných výrobcov, napr. obľúbené ESP8266 a pod. V takom prípade stačí do adresára hardware\ skopírovať zložku s definíciou novej dosky, ktorú stiahnete z internetu. Po reštarte Arduino IDE sa nový hardvér objaví v menu „Nástroje / Doska“. Tento postup je väčšinou popísaný v dokumentácii výrobcu daného hardvéru.

Inou alternatívou je pridanie .json odkazu (napr. aj z GitHub.com) v okne „Súbor / Vlastnosti“ do kolonky „Manažér prídavných dosiek URL:“. Napríklad pridaním dosky ESP8266 týmto odkazom:

https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Prostredie Arduino IDE

Textový editor zaberá hlavnú časť obrazovky (veľká biela plocha). Pod ním nájdeme konzolu (čierna oblasť) obsahujúca správy o činnosti a behu programu. Nájdeme tu tak informácie o postupe nahrávania programu do Arduino alebo chybové hlášky. V pravom dolnom rohu nájdete text s informáciou o aktuálnej vybranej doske a sériovom porte, na ktorý je pripojená.

Icon VerifiVerifikovať (Verify) - skontroluje, či sa v napísanom kóde nevyskytujú chyby

Icon UploadNahrať (Upload) - skompiluje kód a nahrá ho do Arduina

Icon NewNový (New) - vytvorí nový projekt

Icon OpenOtvoriť (Open) - otvorí ponuku všetkých programov. Nájdeme tu ako programy vytvorené užívateľom, tak ukážkové príklady. Keď na niektorý z nich kliknete, otvorí sa v práve používanom okne.

Icon SaveUložiť (Save) - uloží projekt

Serial Monitor - otvorí monitor sériovej linky

Ďalšie príkazy nájdete v piatich ponukách:

Súbor (File)

 • Nový (New) Ctrl+N - vytvorí novú inštanciu (okno) editora s prázdnou štruktúrou nového projektu
 • Otvoriť (Open) Ctrl+O - umožňuje načítať projekt uložený kdekoľvek na disku
 • Otvoriť predošlé (Open Recent) - poskytuje krátky zoznam predošlých otvorených projektov
 • Projekty (Sketchbook) - zobrazuje aktuálne projekty z pracovného adresára projektov. Kliknutím na akékoľvek meno otvorí zodpovedajúci projekt v novom editore.
 • Príklady (Examples) - tu nájdete akékoľvek príklady, ktoré poskytuje Arduino Software (IDE) alebo knižnice. Všetky príklady sú štruktúrované v stromovej štruktúre, ktorý umožňuje ľahký prístup podľa témy alebo knižnice.
 • Zatvoriť (Close) Ctrl+W - uzatvára aktuálnu inštanciu IDE
 • Uložiť (Save) Ctrl+S - uloží projekt s aktuálnym názvom. V prípade, že projekt nemá ešte názov, bude vyvolaná ponuka okna „Uložiť ako…
 • Uložiť ako… (Save As…) Ctrl+Shift+S - umožňuje uložiť aktuálny projekt pod iným názvom
 • Nastavenia stránky (Page Setup) Ctrl+Shift+P - zobrazí okno „Vzhľad stránky pre tlač
 • Tlač (Print) Ctrl+P - vytlačí aktuálny projekt na tlačiarni podľa nastavenia definovaných v nastavení stránky
 • Vlastnosti (Preferences) Ctrl+čiarka - otvorí okno „Vlastnosti“, kde môžu byť prispôsobené niektoré nastavenia IDE, ako umiestnenie projektov, jazyk rozhrania IDE,…
 • Ukončiť (Quit) Ctrl+Q - zavrie všetky okná IDE. Rovnaké projekty budú automaticky otvorené pri ďalšom spustení IDE.

Editovať (Edit)

 • Späť (Undo) Ctrl+Z - vracia sa z jedného alebo viacerých krokov späť pri textových úpravách projektov
 • Znova (Redo) Ctrl+Y - keď sa vrátite späť pri úpravách, môžete ísť aj znovu dopredu
 • Vystrihnúť (Cut) Ctrl+X - odstráni vybratý text z editora a umiestni ho do schránky
 • Kopírovať (Copy) Ctrl+C - duplikuje vybratý text v editore a umiestni ho do schránky.
 • Kopírovať pre použitie na internetovom fóre (Copy for Forum) Ctrl+Shift+C - skopíruje kód vášho projektu do schránky v takej forme, ktorá umožní jeho vloženie do fóra vrátane zvýraznenia syntaxe
 • Kopírovať ako HTML (Copy as HTML) Ctrl+Alt+C - skopíruje váš projekt do schránky ako HTML kód určený na vloženie do webovej stránky vrátane zvýraznenia syntaxe
 • Vložiť (Paste) Ctrl+V - vloží obsah schránky na pozíciu kurzora v editore
 • Vybrať všetko (Select All) Ctrl+A - označí celý obsah editora
 • Presun na riadok (Go to line…) Ctrl+L
 • Zakomentovať/Odkomentovať (Comment/Uncomment) Ctrl+lomítko - vloží alebo odstráni značku komentáru // na začiatku každého vybraného riadku
 • Zväčšiť odsadenie (Increase Indent) Tab - posunie označené riadky vpravo, na začiatku každého vybratého riadku pridá medzery
 • Zmenšiť odsadenie (Decrease Indent) Shift+Tab - posunie označené riadky vlavo, na začiatku každého vybratého riadku odoberie medzery
 • Hľadať… (Find…) Ctrl+F - otvorí okno Hľadaj, kde môžete zadať text, ktorý sa vyhľadá vo vnútri aktuálneho projektu podľa zadaných niekoľkých možností vyhľadávania
 • Hľadaj ďalší (Find Next) Ctrl+G - zvýrazní ďalší výskyt reťazca určeného ako hľadanú položku v okne Hľadaj, vzhľadom k pozícii kurzora (hľadá smerom dole)
 • Hľadaj predošlý (Find Previous) Ctrl+Shift+G - zvýrazní predošlí výskyt reťazca určeného ako hľadanú položku v okne Hľadaj, vzhľadom k pozícii kurzora (hľadá smerom hore)

Projekt (Sketch)

 • Kontrola/Kompilácia (Verifi/Compile) Ctrl+R - skontroluje, či sa v kóde nevyskytujú chyby. Vypíše využitie pamäte pre kód a premenných do oblasti konzoly
 • Nahrať (Upload) Ctrl+U - zostaví a nahrá binárny súbor do navolenej dosky cez zvolený COM port
 • Nahrať pomocou programátora (Upload Using Programmer) Ctrl+Shift+U - zostaví a nahrá binárny súbor do navolenej dosky cez externý navolený programátor
 • Export kompilovaného Binárneho tvaru (Export compiled Binary) Ctrl+Alt+S- zostaví a uloží projekt ako súbor .hex, ktorý môže byť uložený ako archív alebo môže byť použitý na nahranie do dosky cez iné aplikácie alebo nástroje
 • Zobraziť adresár s projektami (Show Sketch Folder) Ctrl+K - otvorí aktuálny priečinok projektu
 • Zahrnúť knižnice (Include Library) - pridá vybranú knižnicu do projektu vložením príkazu #include na začiatku kódu. Navyše tu môžete pristupovať aj k položke “Spravovať knižnize” alebo importovať nové knižnice zo .ZIP súborov
 • Pridať súbor… (Add File…) - pripojí k projektu zdrojový súbor (bude skopírovaný z jeho aktuálneho umiestnenia). Nový súbor sa objaví v novej záložke v okne projektu. Odstraňovať takto vložené súbory možno cez ponuku, ktorú otvoríte šípkou vpravo na úrovni záložiek

Nástroje (Tools)

 • Automatické formátovanie (Auto Format) Ctrl+T - tento nástroj upraví váš kód tak, aby bol lepšie čitateľný. Napríklad odsadí zložené zátvorky a obsah v nich zarovná
 • Archivuj projekt (Archive Sketch) - archivuje kópiu súčasného projektu vo formáte .zip. Archív je umiestnený do rovnakého adresára ako projekt
 • Uprav kódovanie a znova nahraj (Fix Encoding & Reload) - rieši prípadné rozpory medzi kódovou znakovou sadou v editore a kódovou znakovou sadou v operačnom systéme
 • Monitor sériového portu (Serial Monitor) Ctrl+Shift+M - otvorí okno sériového monitora a inicializuje výmenu dát s akýmkoľvek pripojeným zariadením pripojeným na zvolenom COM porte. To zvyčajne resetuje dosku v prípade, že doska podporuje reset cez sériový port.
 • Sériový zapisovač (Serial Plotter) Ctrl+Shift+L - umožňuje zobraziť graf zo sériových dát z vášho Arduina v reálnom čase
 • Doska (Board) - obsahuje ponuku pre výber dosky, s ktorou práve pracujete. Výber patričnej dosky je dôležitý pre správne nahranie projektu do Arduina.
 • Port (Port) - v tomto menu nájdete zoznam všetkých zariadení pripojených cez sériovú linku (či už skutočnú alebo virtuálne) k vášmu PC
 • Získať informácie o doske (Get Board Info) - získa informácie o pripojenej doske
 • Programátor (Programmer) - túto ponuku využijete len vtedy, keď chcete čip naprogramovať inak, než pomocou programátora na doske Arduino. Používa sa napríklad, keď si vytvárate vlastné Arduino a k nahraniu firmwaru do čipu použijete externý programátor.
 • Vypáliť zavádzač (bootloader) (Burn Bootloader) - toto použijete, keď budete chcieť nahrať bootloader do úplne nového čipu (či už ATmega, Attiny, či ďalších), ktorý ešte firmware Arduino neobsahuje. Pred nahraním bootloaderu sa uistite, že ste v menu Boards vybrali správnu dosku.

Pomoc (Help)

 • Hľadaj v referenčnej príručke (Find in Reference) Ctrl+Shift+F - toto je jediná interaktívna funkcia v ponuke Pomoc. Vyberie príslušnú offline stránku (kópia z webu arduino.cc na lokálnom disku) s vyznačenou funkciou alebo príkazom pod kurzorom
 • ďalej tu nájdete odkazy na príručky

Náš prvý program

Teraz už poznáme všetko potrebné, aby sme úspešne naprogramovali Arduino a spustili náš prvý program. K tomu tu je ďalšia kapitola v článku „Prvý program: Arduino blikanie LED“, kde sa všetko potrebné dozvieš ako zapojiť a naprogramovať Arduino.

Výber na čítanie...

Knižnica pre Arduino EEPROM.h
EEPROM.h

Knižnica pre Arduino EEPROM.h sa využíva na čítanie a zápis dát do internej pamäte EEPROM. To je tá časť pamäte, ktorá si zachová uložené dáta aj po vypnutí napájania Arduina. Veľkosť tejto pamäte je daná mikrokontrolérom, napr. ATmega328 má 1024 bajtov, ATmega1280 ...

Čítať viac...

Kondenzátor
Kondenzátor

Kondenzátor je dvojpólová reaktančná súčiastka, ktorá realizuje elektrickú veličinu – kapacitu, to je schopnosť akumulovať elektrický náboj a tým aj energiu v elektrickom poli medzi doskami kondenzátora. V zásade vždy ide o dve elektródy s vloženým...

Čítať viac...

Arduino Ethernet
Arduino Ethernet

Arduino Ethernet je mikroprocesorová doska založená na čipe ATmega328 ako Arduino Uno, ale má integrovaný RJ45 Ethernet kontrolér W5100 TCP / IP. Podporuje voliteľný modul POE...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio SIM800C GPRS GSM Shield

25.36 EUR

18.26 EUR

Keyestudio Self-balancing Car

79.72 EUR

79.72 EUR

Keyestudio USB Host v1.5 shield

12.72 EUR

12.72 EUR

Keyestudio ESP32 Basic Learning Kit

75.18 EUR

39.09 EUR

Keyestudio L298P Motor Shield

27.77 EUR

16.67 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Špeciálne operátory

  Spomenieme ešte špeciálne operátory alebo špeciálne znaky, ktoré sa používajú pri programovaní a ...

 • Funkcie času

  Štandardne majú dosky Arduino štyri funkcie času. Jedná sa o funkcie delay (), delayMicroseconds ...

 • Dátové typy

  Celočíselné dátové typy môžu obsahovať modifikátory unsigned respektíve signed, čím môžeme požado...

 • Zložené operátory

  Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie...

 • Konštanty

  Konštanty sú symboly reprezentujúce nemennú číselnú alebo inú hodnotu. Prekladač jazyka im prirad...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
08.01.2024 Veres Dusan 10€
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur