Knižnice – návod na inštaláciu

Arduino Knižnice návod na inštaláciu

Knižnice určené pre Arduino sú priečinky (adresáre), ktoré združujú viac súborov so zdrojovými kódmi. Vďaka týmto zdrojovým kódom máme potom jednoduchší a prehľadnejší vlastný program, keď chceme pripojiť nejaký zložitejší modul, senzor, displej a podobne.

Napríklad pri stiahnutí programovacieho prostredia Arduino IDE už je tu integrovaná knižnica LiquidCrystal, ktorá umožňuje jednoduché pripojenie znakových LCD displejov. Na internete možno stiahnuť stovky knižníc a práve vďaka komunite Arduino nadšencov máme veľkú pravdepodobnosť, že pre náš modul už niekto nejaké knižnice vytvoril a zdieľa ju s ostatnými. Na použitie novo stiahnutej knižnice v IDE máme dva základné postupy, ktoré sa tu pokúsim popísať.

Prvým spôsobom je import z Arduino IDE. Klikneme si v hornej ponuke na možnosť „Projekt – Zahrnúť knižnice“ a zvolíme „Pridať .ZIP Knižnicu…“. Potom sa nám otvorí okno, v ktorom si vyberieme stiahnutý ZIP archív s knižnicou a potvrdíme voľbu. Ak autor knižnice splnil všetky náležitosti, prebehne v poriadku import knižnice a uvidíme na spodnej lište potvrdenie. Môže sa ale stať, že knižnica nemusí byť pripravená správne. V tomto prípade je ešte možné skúsiť knižnicu rozbaliť ručne z archívu a potom znovu skúsiť import cez „Pridať .ZIP Knižnicu“, ale teraz otvoriť rozbalený priečinok s knižnicou a potvrdiť voľbu.

Pridať knižnice do Arduino IDE

Druhý spôsob je ručné nakopírovanie priečinka s knižnicou. Ak ste nezvolili inak, všetky Arduino programy, takzvané skeče, sa ukladajú do priečinka Dokumenty a podpriečinka Arduino. Tu si tiež môžeme všimnúť priečinok nazvaný libraries. V tomto priečinku sa nachádzajú užívateľské knižnice. Ak teda stiahneme novú knižnicu a chceme si ju pridať do Arduino IDE, stačí rozbaliť archív a priečinok so súbormi knižnice (nie samotné súbory) skopírovať do spomínaného priečinka libraries. Potom už stačí len reštartovať Arduino IDE a knižnice by mali bez problémov fungovať. Jednoduchý test je taký, že si otvoríte opäť ponuku Projekt – Zahrnúť knižnice a tu na konci zoznamu uvidíte svoju novo pridanú knižnicu. Ak táto nová knižnica obsahuje tiež príklady použitia (v priečinku s knižnicou sa nachádza aj podpriečinok Examples), môžeme si tieto príklady prezrieť v ponuke Súbor – Príklady a opäť na konci zoznamu uvidíme názov novo pridanej knižnice.

Štandardné knižnice pre Arduino

 • EEPROM – čítanie a zápis do EEPROM pamäte
 • Ethernet – pre pripojenie k internetu pomocou Arduino Ethernet Shieldu
 • Firmata – pre komunikáciu s aplikáciami v počítači pomocou štandardného sériového protokolu
 • GSM – pre pripojenie ku GSM / GRPS sieti pomocou GSM Shieldu
 • LiquidCrystal – pre ovládanie displeja z tekutých kryštálov (LCD)
 • SD – pre čítanie a zápis na SD kartu
 • Servo – pre ovládanie servomotorov
 • SPI – pre komunikáciu so zariadeniami pomocou zbernice SPI (Serial Peripheral Interface)
 • SoftwareSerial – pre sériovú komunikáciu na akýchkoľvek digitálnych pinoch
 • Stepper – pre riadenie krokových motorov
 • TFT – pre kreslenie textov, obrázkov a tvarov na TFT displejoch
 • WiFi – pre pripojenie k internetu pomocou WiFi Arduino Shieldu
 • Wire – pre odosielanie a prijímanie dát zo snímačov a zariadení pomocou zbernice I2C/TWI (Inter-Integrated Circuit / Two Wire Interface)

Knižnice pre Arduino 101

 • CurieBLE – komunikácia so smartfónom alebo tabletom cez BLE (Bluetooth Low Energy)
 • CurieIMU – správa akcelerometra a gyroskopu integrovaného na doske
 • CurieTimerOne – umožňuje používať funkcie časovača

Knižnice pre Arduino Due

 • Audio – prehrávanie zvukových súborov z SD karty.

Knižnice pre Arduino Due, Zero a Arduino MKR1000

 • USBHost – komunikácia s USB perifériami ako sú myši a klávesnice.
 • Scheduler – správca multitaskingu

Knižnice pre Arduino Zero a Arduino MKR1000

 • AudioFrequencyMeter – vzorkuje analógový signál a vráti jeho frekvenciu
 • AudioZero – prehráva zvukové súbory z SD karty.
 • RTC – hodiny reálneho času (Real Time Clock)

Knižnice pre Arduino WiFi 101 Shield a Arduino MKR1000

 • WiFi101 – správa Wifi

Knižnice pre Arduino Esplora

 • Esplora – táto knižnica vám umožní ľahko pristupovať k rôznym snímačov namontovaných na doske Esplora

Knižnice pre Arduino Robot

 • Robot – táto knižnica umožňuje jednoduchý prístup k funkciám pre Arduino Robot

Knižnice pre Arduino Yún

 • Bridge Library – umožňuje komunikáciu medzi procesorom Atheros 9331 (Linux) a mikrokontrolérom ATmega32U4

Knižnice USB pre Arduino Leonardo, Micro, Due, Zero a Esplora

 • Keyboard – simulácia klávesnice na pripojenom počítači
 • Mouse – simulácia myši, ovládanie kurzora na pripojenom počítači

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Výpočet predradného rezistoru pre LED
Výpočet predradného rezistoru pre LED

Výpočet predradného rezistoru pre LED diódu pre bežného elektrotechnika nie je nič zložité. Tým ostatným, čo nevedia ako na to, sa to pokúsim vysvetliť v nasledujúcich riadkoch s niekoľkými obrázkami a kalkulačkou. Pôvodne bol nápad uviesť sem tabuľku s farbami LED diód, no pri vzhliadnutí niekoľkých katalógov som dospel k...

Čítať viac...

Farebné značenie rezistorov
Farebné značenie rezistorov

Farebné značenie rezistorov bolo vyvinuté na začiatku 20. rokov 20. storočia Asociáciou výrobcov rádií (RMA, teraz súčasťou EIA) a bolo publikované ako EIA-RS-279. RMA zaviedla spočiatku niekoľko spôsobov značenia. Neskôr sa začal používať iba jeden spôsob...

Čítať viac...

 Autodesk 123D Circuits
Autodesk 123D Circuits

Autodesk 123D Circuits je webová aplikácia vyvinutá spoločnosťou Autodesk v spolupráci s Circuits.io, ktorá umožňuje online navrhovanie elektronických projektov. Táto aplikácia je určená pre tvorcov a nadšencov, ktorí...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio 4WD Mecanum Robot Car

149.54 EUR

73.28 EUR

Keyestudio Upgrade Mini Smart Tank Robot V3

126.02 EUR

95.78 EUR

Keyestudio Self-balancing Car

81.21 EUR

81.21 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Funkcie náhodných čísiel

  Náhodné čísla zvyčajne pozostávajú zo zložitých sérií algoritmov, ktoré sú štatisticky predvídate...

 • Bitové operátory

  Bitové operátory umožňujú vykonať operácie nad jednotlivými bitmi. Túto možnosť zďaleka nemajú vš...

 • Zložené operátory

  Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie...

 • Ostatné IO funkcie

  U Arduina je možné generovať i zvuk, ale iba v najjednoduchšej podobe. Neumožňuje totiž generovať...

 • Špeciálne operátory

  Spomenieme ešte špeciálne operátory alebo špeciálne znaky, ktoré sa používajú pri programovaní a ...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur