Knižnice – návod na inštaláciu

Arduino Knižnice návod na inštaláciu

Knižnice určené pre Arduino sú priečinky (adresáre), ktoré združujú viac súborov so zdrojovými kódmi. Vďaka týmto zdrojovým kódom máme potom jednoduchší a prehľadnejší vlastný program, keď chceme pripojiť nejaký zložitejší modul, senzor, displej a podobne.

Napríklad pri stiahnutí programovacieho prostredia Arduino IDE už je tu integrovaná knižnica LiquidCrystal, ktorá umožňuje jednoduché pripojenie znakových LCD displejov. Na internete možno stiahnuť stovky knižníc a práve vďaka komunite Arduino nadšencov máme veľkú pravdepodobnosť, že pre náš modul už niekto nejaké knižnice vytvoril a zdieľa ju s ostatnými. Na použitie novo stiahnutej knižnice v IDE máme dva základné postupy, ktoré sa tu pokúsim popísať.

Prvým spôsobom je import z Arduino IDE. Klikneme si v hornej ponuke na možnosť „Projekt – Zahrnúť knižnice“ a zvolíme „Pridať .ZIP Knižnicu…“. Potom sa nám otvorí okno, v ktorom si vyberieme stiahnutý ZIP archív s knižnicou a potvrdíme voľbu. Ak autor knižnice splnil všetky náležitosti, prebehne v poriadku import knižnice a uvidíme na spodnej lište potvrdenie. Môže sa ale stať, že knižnica nemusí byť pripravená správne. V tomto prípade je ešte možné skúsiť knižnicu rozbaliť ručne z archívu a potom znovu skúsiť import cez „Pridať .ZIP Knižnicu“, ale teraz otvoriť rozbalený priečinok s knižnicou a potvrdiť voľbu.

Pridať knižnice do Arduino IDE

Druhý spôsob je ručné nakopírovanie priečinka s knižnicou. Ak ste nezvolili inak, všetky Arduino programy, takzvané skeče, sa ukladajú do priečinka Dokumenty a podpriečinka Arduino. Tu si tiež môžeme všimnúť priečinok nazvaný libraries. V tomto priečinku sa nachádzajú užívateľské knižnice. Ak teda stiahneme novú knižnicu a chceme si ju pridať do Arduino IDE, stačí rozbaliť archív a priečinok so súbormi knižnice (nie samotné súbory) skopírovať do spomínaného priečinka libraries. Potom už stačí len reštartovať Arduino IDE a knižnice by mali bez problémov fungovať. Jednoduchý test je taký, že si otvoríte opäť ponuku Projekt – Zahrnúť knižnice a tu na konci zoznamu uvidíte svoju novo pridanú knižnicu. Ak táto nová knižnica obsahuje tiež príklady použitia (v priečinku s knižnicou sa nachádza aj podpriečinok Examples), môžeme si tieto príklady prezrieť v ponuke Súbor – Príklady a opäť na konci zoznamu uvidíme názov novo pridanej knižnice.

Štandardné knižnice pre Arduino

 • EEPROM – čítanie a zápis do EEPROM pamäte
 • Ethernet – pre pripojenie k internetu pomocou Arduino Ethernet Shieldu
 • Firmata – pre komunikáciu s aplikáciami v počítači pomocou štandardného sériového protokolu
 • GSM – pre pripojenie ku GSM / GRPS sieti pomocou GSM Shieldu
 • LiquidCrystal – pre ovládanie displeja z tekutých kryštálov (LCD)
 • SD – pre čítanie a zápis na SD kartu
 • Servo – pre ovládanie servomotorov
 • SPI – pre komunikáciu so zariadeniami pomocou zbernice SPI (Serial Peripheral Interface)
 • SoftwareSerial – pre sériovú komunikáciu na akýchkoľvek digitálnych pinoch
 • Stepper – pre riadenie krokových motorov
 • TFT – pre kreslenie textov, obrázkov a tvarov na TFT displejoch
 • WiFi – pre pripojenie k internetu pomocou WiFi Arduino Shieldu
 • Wire – pre odosielanie a prijímanie dát zo snímačov a zariadení pomocou zbernice I2C/TWI (Inter-Integrated Circuit / Two Wire Interface)

Knižnice pre Arduino 101

 • CurieBLE – komunikácia so smartfónom alebo tabletom cez BLE (Bluetooth Low Energy)
 • CurieIMU – správa akcelerometra a gyroskopu integrovaného na doske
 • CurieTimerOne – umožňuje používať funkcie časovača

Knižnice pre Arduino Due

 • Audio – prehrávanie zvukových súborov z SD karty.

Knižnice pre Arduino Due, Zero a Arduino MKR1000

 • USBHost – komunikácia s USB perifériami ako sú myši a klávesnice.
 • Scheduler – správca multitaskingu

Knižnice pre Arduino Zero a Arduino MKR1000

 • AudioFrequencyMeter – vzorkuje analógový signál a vráti jeho frekvenciu
 • AudioZero – prehráva zvukové súbory z SD karty.
 • RTC – hodiny reálneho času (Real Time Clock)

Knižnice pre Arduino WiFi 101 Shield a Arduino MKR1000

 • WiFi101 – správa Wifi

Knižnice pre Arduino Esplora

 • Esplora – táto knižnica vám umožní ľahko pristupovať k rôznym snímačov namontovaných na doske Esplora

Knižnice pre Arduino Robot

 • Robot – táto knižnica umožňuje jednoduchý prístup k funkciám pre Arduino Robot

Knižnice pre Arduino Yún

 • Bridge Library – umožňuje komunikáciu medzi procesorom Atheros 9331 (Linux) a mikrokontrolérom ATmega32U4

Knižnice USB pre Arduino Leonardo, Micro, Due, Zero a Esplora

 • Keyboard – simulácia klávesnice na pripojenom počítači
 • Mouse – simulácia myši, ovládanie kurzora na pripojenom počítači

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Atmel Studio 7
Atmel Studio 7

Firma Atmel vydala novú verziu svojho editora Atmel Studio 7. Pre nás fanúšikov Arduina je to dobrou správou, pretože sa viac sústreďuje na Arduino. Nové možnosti sú aj v oblasti moderných 32-bitových mikrokontrolérov. Úžasné na Atmel Studiu je aj to, že nepotrebujete mať ...

Čítať viac...

KiCad je nástroj pre návrh schémy a plošných spojov
KiCad

Program KiCad je open source nástroj určený pre návrh schém a plošných spojov. Jeho využitie je založené na tom, že umožňuje inžinierom a elektronikom vytvárať vlastné...

Čítať viac...

Arduino Knižnice návod na inštaláciu
Knižnice – návod na inštaláciu

Knižnice určené pre Arduino sú priečinky (adresáre), ktoré združujú viac súborov so zdrojovými kódmi. Vďaka týmto zdrojovým kódom máme potom jednoduchší a prehľadnejší vlastný program, keď chceme pripojiť nejaký zložitejší modul, senzor, displej a podobne. Napríklad pri stiahnutí programovacieho ...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio Mechanical 4WD Robot Arm Car Kit

181.06 EUR

108.63 EUR

Keyestudio Sensor Starter Kit MEGA 2560 V2

75.09 EUR

54.06 EUR

Keyestudio Nano IO Shield

9.26 EUR

9.26 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Globálne premenné

  Premenné aj funkcie majú svoj rozsah platnosti, čiže oblasť, v ktorej fungujú a v ktorej nie. Vid...

 • Ostatné IO funkcie

  U Arduina je možné generovať i zvuk, ale iba v najjednoduchšej podobe. Neumožňuje totiž generovať...

 • Relačné operátory

  Relačné operátory sú < > = == !=. Sú definované pre operandy všetkých základných dátových typov. ...

 • Konverzie

  Možno ste sa už pri programovaní dostali do situácie, kedy si program robil s číslami a dátovými ...

 • Digitálne IO funkcie

  Keďže je Arduino určené k ďalšiemu rozširovaniu, obsahuje vstupy a výstupy (nazývané piny), ku kt...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
08.01.2024 Veres Dusan 10€
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur