Knižnice – návod na inštaláciu

Arduino Knižnice návod na inštaláciu

Knižnice určené pre Arduino sú priečinky (adresáre), ktoré združujú viac súborov so zdrojovými kódmi. Vďaka týmto zdrojovým kódom máme potom jednoduchší a prehľadnejší vlastný program, keď chceme pripojiť nejaký zložitejší modul, senzor, displej a podobne. Napríklad pri stiahnutí programovacieho prostredia Arduino IDE už je tu integrovaná knižnica LiquidCrystal, ktorá umožňuje jednoduché pripojenie znakových LCD displejov. Na internete možno stiahnuť stovky knižníc a práve vďaka komunite Arduino nadšencov máme veľkú pravdepodobnosť, že pre náš modul už niekto nejaké knižnice vytvoril a zdieľa ju s ostatnými. Na použitie novo stiahnutej knižnice v IDE máme dva základné postupy, ktoré sa tu pokúsim popísať.

Prvým spôsobom je import z Arduino IDE. Klikneme si v hornej ponuke na možnosť „Projekt – Zahrnúť knižnicu“ a zvolíme „Pridať .ZIP Knižnicu…“ Potom sa nám otvorí okno, v ktorom si vyberieme stiahnutý ZIP archív s knižnicou a potvrdíme voľbu. Ak autor knižnice splnil všetky náležitosti, prebehne v poriadku import knižnice a uvidíme na spodnej lište potvrdenie. Môže sa ale stať, že knižnica nemusí byť pripravená správne. V tomto prípade je ešte možné skúsiť knižnicu rozbaliť ručne z archívu a potom znovu skúsiť import cez „Pridať .ZIP Knižnicu“, ale teraz otvoriť rozbalený priečinok s knižnicou a potvrdiť voľbu.

Pridať knižnice do Arduino IDE

Druhý spôsob je ručné nakopírovanie priečinka s knižnicou. Ak ste nezvolili inak, všetky Arduino programy, takzvané skeče, sa ukladajú do priečinka Dokumenty a podpriečinka Arduino. Tu si tiež môžeme všimnúť priečinok nazvaný libraries. V tomto priečinku sa nachádzajú užívateľské knižnice. Ak teda stiahneme novú knižnicu a chceme si ju pridať do Arduino IDE, stačí rozbaliť archív a priečinok so súbormi knižnice (nie samotné súbory) skopírovať do spomínaného priečinka libraries. Potom už stačí len reštartovať Arduino IDE a knižnice by mali bez problémov fungovať. Jednoduchý test je taký, že si otvoríte opäť ponuku Projekt – Zahrnúť knižnice a tu na konci zoznamu uvidíte svoju novo pridanú knižnicu. Ak táto nová knižnica obsahuje tiež príklady použitia (v priečinku s knižnicou sa nachádza aj podpriečinok Examples), môžeme si tieto príklady prezrieť v ponuke Súbor – Príklady a opäť na konci zoznamu uvidíme názov novo pridanej knižnice.

Štandardné knižnice pre Arduino

 • EEPROM – čítanie a zápis do EEPROM pamäte
 • Ethernet – pre pripojenie k internetu pomocou Arduino Ethernet Shieldu
 • Firmata – pre komunikáciu s aplikáciami v počítači pomocou štandardného sériového protokolu
 • GSM – pre pripojenie ku GSM / GRPS sieti pomocou GSM Shieldu
 • LiquidCrystal – pre ovládanie displeja z tekutých kryštálov (LCD)
 • SD – pre čítanie a zápis na SD kartu
 • Servo – pre ovládanie servomotorov
 • SPI – pre komunikáciu so zariadeniami pomocou zbernice SPI (Serial Peripheral Interface)
 • SoftwareSerial – pre sériovú komunikáciu na akýchkoľvek digitálnych pinoch
 • Stepper – pre riadenie krokových motorov
 • TFT – pre kreslenie textov, obrázkov a tvarov na TFT displejoch
 • WiFi – pre pripojenie k internetu pomocou WiFi Arduino Shieldu
 • Wire – pre odosielanie a prijímanie dát zo snímačov a zariadení pomocou zbernice I2C/TWI (Inter-Integrated Circuit / Two Wire Interface)

Knižnice pre Arduino 101

 • CurieBLE – komunikácia so smartfónom alebo tabletom cez BLE (Bluetooth Low Energy)
 • CurieIMU – správa akcelerometra a gyroskopu integrovaného na doske
 • CurieTimerOne – umožňuje používať funkcie časovača

Knižnice pre Arduino Due

 • Audio – prehrávanie zvukových súborov z SD karty.

Knižnice pre Arduino Due, Zero a Arduino MKR1000

 • USBHost – komunikácia s USB perifériami ako sú myši a klávesnice.
 • Scheduler – správca multitaskingu

Knižnice pre Arduino Zero a Arduino MKR1000

 • AudioFrequencyMeter – vzorkuje analógový signál a vráti jeho frekvenciu
 • AudioZero – prehráva zvukové súbory z SD karty.
 • RTC – hodiny reálneho času (Real Time Clock)

Knižnice pre Arduino WiFi 101 Shield a Arduino MKR1000

 • WiFi101 – správa Wifi

Knižnice pre Arduino Esplora

 • Esplora – táto knižnica vám umožní ľahko pristupovať k rôznym snímačov namontovaných na doske Esplora

Knižnice pre Arduino Robot

 • Robot – táto knižnica umožňuje jednoduchý prístup k funkciám pre Arduino Robot

Knižnice pre Arduino Yún

 • Bridge Library – umožňuje komunikáciu medzi procesorom Atheros 9331 (Linux) a mikrokontrolérom ATmega32U4

Knižnice USB pre Arduino Leonardo, Micro, Due, Zero a Esplora

 • Keyboard – simulácia klávesnice na pripojenom počítači
 • Mouse – simulácia myši, ovládanie kurzora na pripojenom počítači

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Kategórie