Označovanie SMD rezistorov

Označovanie SMD rezistorov

Keďže rozmery SMD súčiastok sú veľmi malé, nie je možné na nich napísať celé typové označenie. Preto bolo vymyslené označovanie SMD rezistorov systémom kódovania, kde typové označenie je reprezentované dvoj až troj-znakovou kombináciou. Tento kód je potom umiestnený na puzdre súčiastky.

Na výpočet hodnoty odporu pre trojznakovú kombináciu tu mám túto jednoduchú kalkulačku.

Zadaj hodnotu z SMD rezistoru

Hodnota odporu je 1KΩ

Kategórie