Fritzing

Fritzing

Software Fritzing je open-source hardware initiative (obdoba slobodného softvéru), ktorej cieľom je sprístupniť každému návrh a výrobu elektronických zariadení.

K dispozícii je softvér, komunitný web a služby umožňujúce záujemcom učiť sa elektroniku, dokumentovať svoje projekty, zdieľať ich s ostatnými, navrhovať a (nechať si) vyrábať profesionálne dosky s plošnými spojmi.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako Fritzing mení spôsob, akým sa ľudia púšťajú do elektroniky a ako im poskytuje prostriedky na realizáciu ich kreatívnych nápadov.

• čo je Fritzing a ako funguje:

Fritzing je softvér, ktorý umožňuje návrh elektronických obvodov pomocou jednoduchého vizuálneho rozhrania. Jeho hlavným cieľom je zjednodušiť proces návrhu a dokumentácie pre elektronické projekty, aby boli prístupnejšie širšej verejnosti. Fritzing poskytuje grafický editor pre tvorbu schématických diagramov, vlastný vizuálny jazyk pre plošné spoje a možnosť generovať profesionálne výrobné súbory pre dosky s plošnými spojmi.

Fritzing editor schémy • učenie sa a zdieľanie:

Fritzing je nielen nástrojom pre profesionálneho dizajnéra, ale aj prostriedkom pre začiatočníkov a študentov, ktorí sa chcú naučiť základy elektroniky. Jeho jednoduché používateľské rozhranie a vizuálna reprezentácia obvodov umožňujú nováčikom rýchlo pochopiť a experimentovať s elektronickými súčiastkami. Okrem toho, Fritzing poskytuje komunitný web, kde používatelia môžu zdieľať svoje projekty, nápady a návody, čo vytvára bohaté prostredie pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností.

• profesionálna výroba dosiek s plošnými spojmi:

Fritzing umožňuje používateľom navrhovať a nechať si vyrábať profesionálne dosky s plošnými spojmi. Po vytvorení návrhu dosky môžu používatelia exportovať potrebné výrobné súbory a poslať ich do firiem špecializujúcich sa na výrobu dosiek. Týmto spôsobom sa Fritzing stáva nástrojom pre ľudí, ktorí chcú svoje projekty preniesť zo skúšobnej dosky na reálny produkt.

Fritzing PCB editor • komunita a open-source prístup:

Fritzing je postavený na princípoch otvoreného softvéru a komunity. Jeho zdrojový kód je voľne dostupný, čo umožňuje vývojárom prispievať k jeho vylepšovaniu a prispôsobovaniu potrebám používateľov. Fritzing Community sa aktívne podieľa na rozvoji softvéru, poskytuje podporu nováčikom a organizuje workshopy a podujatia zamerané na elektroniku.

• príklady použitia Fritzing:

Fritzing je využívaný vo viacerých oblastiach, vrátane vzdelávania, výskumu, prototypovania a umenia. Študenti a učitelia ho využívajú na demonštráciu a dokumentáciu elektronických projektov. Výskumníci ho používajú na návrh a testovanie nových konceptov. V prototypovacích fázach je Fritzing nástrojom na vytváranie funkčných prototypov. Dokonca aj umelci ho využívajú na vytváranie interaktívnych umeleckých diel s elektronickými súčiastkami.

Fritzing breadboard editor

Fritzing je revolučná open-source hardvérová iniciatíva, ktorá prináša elektroniku blízko každému. Jeho softvér, komunitný web a služby umožňujú jednoduchý návrh a dokumentáciu elektronických projektov, učenie sa základov elektroniky a profesionálnu výrobu dosiek s plošnými spojmi. Vďaka Fritzing sa elektronika stáva prístupnou a kreatívni jednotlivci môžu realizovať svoje nápady a inovácie v tomto dynamickom a rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví.

Výber na čítanie...

Farebné značenie rezistorov
Farebné značenie rezistorov

Farebné značenie rezistorov bolo vyvinuté na začiatku 20. rokov 20. storočia Asociáciou výrobcov rádií (RMA, teraz súčasťou EIA) a bolo publikované ako EIA-RS-279. RMA zaviedla spočiatku niekoľko spôsobov značenia. Neskôr sa začal používať iba jeden spôsob...

Čítať viac...

Kondenzátor
Kondenzátor

Kondenzátor je dvojpólová reaktančná súčiastka, ktorá realizuje elektrickú veličinu – kapacitu, to je schopnosť akumulovať elektrický náboj a tým aj energiu v elektrickom poli medzi doskami kondenzátora. V zásade vždy ide o dve elektródy s vloženým...

Čítať viac...

Arduino Leonardo
Arduino Leonardo

Arduino Leonardo dizajnovo nadväzuje na Arduino Uno. Líši sa však použitým čipom a tým je ATmega32u4. Mikrokontrolér ATmega32u4 má vstavané USB rozhranie, takže pre komunikáciu s počítačom už nie je potrebné používať ďalšie špeciálne obvody. Leonardo sa k pripojenému počítaču môže javiť...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio 4DOF Robot Arm V2

121.38 EUR

72.82 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Dátové typy

  Celočíselné dátové typy môžu obsahovať modifikátory unsigned respektíve signed, čím môžeme požado...

 • Aritmetické operátory

  Aritmetické operátory vykonávajú matematické operácie dvoch výrazov jednej alebo viacerých typov ...

 • Adresové operátory

  Adresové operátory označované aj ako ukazovatele (anglicky pointer, česky ukazovateľ, slovensky s...

 • Relačné operátory

  Relačné operátory sú < > = == !=. Sú definované pre operandy všetkých základných dátových typov. ...

 • Matematické funkcie

  Teraz si ukážeme, aké ďalšie matematické funkcie a operácie podporuje Arduino okrem sčítavania, o...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur