KiCad

KiCad je nástroj pre návrh schémy a plošných spojov

Program KiCad je open source nástroj určený pre návrh schém a plošných spojov. Jeho využitie je založené na tom, že umožňuje inžinierom a elektronikom vytvárať vlastné knižnice súčiastok a uskutočňovať import a export do a z rôznych systémov. Významnou vlastnosťou KiCadu je aj jeho schopnosť zobraziť výslednú dosku plošných spojov v 3D formáte.

Jednou z hlavných výhod programu KiCad je, že je open source, čo znamená, že jeho zdrojový kód je dostupný verejnosti. Táto otvorenosť umožňuje komunite vývojárov prispievať k jeho vývoju a vylepšovať ho. Vďaka tomu je KiCad neustále aktualizovaný a prispôsobovaný potrebám užívateľov.

KiCad disponuje aj širokou komunitou užívateľov, ktorá prispieva k jeho popularite a vývoju. Mnohí z týchto užívateľov zdieľajú svoje vlastné knižnice súčiastok na internete, čo umožňuje ostatným rýchlejšie a jednoduchšie navrhovať svoje dosky plošných spojov. Táto komunita je aktívna aj vo fórach a diskusných skupinách, kde sa vymieňajú nápady, riešia problémy a poskytujú si vzájomnú podporu.

V prípade, že nie je dostupná knižnica súčiastok pre nový model, je možné jednoducho vytvoriť vlastný model pomocou externých nástrojov, ako je napríklad program Wings3D. Tento program umožňuje vytvárať reálne tvary nových súčiastok, ktoré následne môžu byť importované do KiCadu a použité v návrhu dosky plošných spojov.

Schematic Editor

Editor schém KiCad poskytuje všestranné možnosti pre návrh elektronických obvodov. Od vytvárania vlastných symbolov a použitia rozsiahlej knižnice, cez simuláciu pomocou SPICE až po kontrolu elektrických pravidiel. KiCad je vybavený funkciami, ktoré pomáhajú dosiahnuť kvalitný a spoľahlivý výsledný návrh.

Schematic Capture in Eeschema

KiCad editor schém je výkonný nástroj, ktorý poskytuje široké možnosti pre návrh elektronických obvodov. Od základných schém po zložité hierarchické dizajny so stovkami listov.

Electrical Rules Check

Kontrola elektrických pravidiel (ERC) automaticky overí vaše schematické pripojenia. Toto je dôležitý nástroj na zabezpečenie, že návrh dodržuje štandardy a bezpečnostné predpisy. KiCad umožňuje nastavenie rôznych pravidiel pre sledovanie siete, odporúčané vzdialenosti medzi stopami a ostatnými komponentmi, ochranu proti skratom a ďalšie aspekty návrhu. Kontrola elektrických pravidiel pomáha minimalizovať chyby a zlepšuje spoľahlivosť výsledného produktu.

Export Netlists

Exportuje netlisty vo formátoch ako napr. Pspice, Cadstar, PcbNew, "Generic" XML

Integrované knižnice

Jednou z výhod KiCadu je možnosť vytvárania vlastných symbolov pre súčiastky, čo umožňuje prispôsobenie návrhu individuálnym potrebám. Okrem toho je k dispozícii aj veľká knižnica s tisíckami symbolov, ktoré sú k dispozícii v oficiálnej knižnici KiCad. Tieto symboly môžu byť jednoducho importované a použité v návrhu schémy.

Import a migrácia z iných nástrojov CAD

KiCad v súčasnosti podporuje schematické návrhy z EAGLE, Altium Circuit Maker, Altium Circuit Studio, Altium Designer, CADSTAR.

PCB Editor

Editor PCB v KiCadu je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý pre začiatočníkov, no zároveň dostatočne výkonný pre zložité moderné návrhy dosiek plošných spojov. S jeho pomocou môžete vytvárať a upravovať dosky plošných spojov podľa vašich potrieb.

Interactive router

Jedným z významných nástrojov v editori PCB je interaktívny router. Tento nástroj vám umožňuje pripájať stopy a súčiastky na doske plošných spojov tak, že sa prispôsobuje okolitým prvkom a optimalizuje ich usporiadanie. Interaktívny router v KiCadu vám pomáha rýchlejšie a efektívnejšie vytvárať trasy na doske plošných spojov. Môžete ho použiť na automatické vytvorenie trás alebo na ručné upravovanie existujúcich trás podľa vašich požiadaviek.

Schematic Editor Integration

V KiCadu je integrácia medzi schémou a doskou plošných spojov navrhnutá tak, aby zjednodušila a zrýchlila proces prechodu medzi týmito dvoma fázami návrhu. Tento integrovaný prístup umožňuje užívateľovi pohodlne pracovať so schémou a doskou plošných spojov a poskytuje efektívne nástroje na aktualizáciu dosky plošných spojov z existujúcej schémy.

Design Rules Check (DRC) with scripting support

Kontrola pravidiel dizajnu (DRC) s podporou skriptovania. DRC slúži na detekciu možných problémov a chýb v návrhu, ako sú skraty, minimálne vzdialenosti medzi stopami, nedostatočná izolácia a ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na výkon a spoľahlivosť dosky plošných spojov. Ak potrebujete kontrolovať zložitejšie kombinácie podmienok rozloženia, KiCad vám umožní písanie vlastných pravidiel.

Import a migrácia z iných nástrojov CAD

KiCad v súčasnosti podporuje PCB návrhy z EAGLE, P-CAD 200x ASCII, Altium Circuit Maker, Altium Circuit Studio, Altium Designer, CADSTAR, Fabmaster

3D PCB Viewer

V KiCadu je k dispozícii 3D prehliadač, nazývaný KiCad 3D Viewer, ktorý vám umožňuje jednoducho kontrolovať vašu PCB v 3D priestore a mať náhľad na váš hotový produkt. Tento nástroj je integrovaný priamo do editora PCB, čo znamená, že môžete jednoducho spustiť 3D prehliadač pre váš aktívny projekt a zobraziť dosku plošných spojov v 3D.

PCB Editor

Vďaka KiCad 3D Vieweru máte možnosť lepšie kontrolovať mechanické lícovanie vašej PCB a získať náhľad na hotový produkt v 3D priestore.

Ray tracing Renderer

KiCad 3D Viewer obsahuje vstavaný raytracer, ktorý umožňuje vytvárať realistické obrázky vašej dosky plošných spojov. S raytracingom môžete dosiahnuť presnejšie a kvalitnejšie 3D zobrazenia. Tento nástroj vám poskytuje prispôsobiteľné nastavenia osvetlenia, ktoré vám umožňujú dosiahnuť želaný vzhľad a zobraziť vašu prácu v najlepšom svetle.

Synchronized Update

Synchronizovaná aktualizácia je ďalšou výhodou KiCad 3D Vieweru. Keď vykonáte zmeny v rozložení PCB vo vašom editori, vykreslený obrázok v 3D prehliadači je možné ľahko aktualizovať, aby zodpovedal najnovšiemu stavu návrhu. To vám umožňuje okamžite vidieť, ako sa zmeny v rozložení dosky prejavia vo vašom 3D zobrazení.

Prispôsobte si rôzne nastavenia vykresľovania

Okrem toho môžete prispôsobiť rôzne nastavenia vykresľovania v KiCad 3D Vieweri. Môžete meniť farbu dosky plošných spojov, nastaviť vlastnosti osvetlenia a vykresľovania, aby ste dosiahli požadovaný vzhľad a prispôsobili si zobrazenie podľa svojich preferencií.

V súhrne je KiCad výkonným open source nástrojom pre návrh schém a plošných spojov. Jeho schopnosť vytvárať vlastné knižnice súčiastok a spolupracovať s externými nástrojmi robí z KiCadu flexibilný nástroj, ktorý môže byť prispôsobený individuálnym potrebám užívateľa. Vďaka svojej aktívnej komunite a neustálemu vývoju si KiCad udržuje svoju popularitu a poskytuje stabilné a efektívne prostredie pre návrh elektronických obvodov.

Výber na čítanie...

Dióda
Dióda

Dióda je elektrotechnická súčiastka s dvoma elektródami, označovanými ako anóda a katóda, ktorá sa vyznačuje veľmi odlišným tvarom Volt-Ampérovej charakteristiky v závislosti na polarite priloženého napätia. Po pripojení anódy na kladnejšie napätie ako je na...

Čítať viac...

Codino Studio IDE
Codino Studio

Objavila sa i ďalšia alternatíva k Arduino IDE a máme tu Codino. Na domovskej stránke sa chváli slušným editorom, ktorý vie automatické doplňovanie, automatické ukladanie alebo zvýrazňovanie. Taktiež obsahauje sériový terminál a ploter. Codino Studio je úplne bezplatný produkt. Môžete si ho stiahnuť ...

Čítať viac...

Prvý program: Arduino blikanie LED
Prvý program Arduino blikanie LED

V tomto článku ti ukážem praktickú ukážku, ako zapojiť a naprogramovať Arduino. Ide o také to programátorské “Hello World” s Arduinom. V našom prípade to je “Arduino blikanie LED”. Blikanie LED diódou možno bez ďalších súčiastok realizovať s akoukoľvek...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio 4DOF Robot Arm V2

120.18 EUR

72.11 EUR

Keyestudio CAN-BUS Shield MCP2515

18.56 EUR

13.36 EUR

Keyestudio Nano IO Shield

9.26 EUR

9.26 EUR

Keyestudio MEGA Sensor Shield V1

9.82 EUR

9.82 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Relačné operátory

  Relačné operátory sú < > = == !=. Sú definované pre operandy všetkých základných dátových typov. ...

 • Pomocné premenné

  Ako pomocné premenné môžeme využiť funkcie sizeof() a PROGMEM. Ich popis rozoberiem v tomto článku...

 • Zložené operátory

  Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie...

 • Dátové typy

  Celočíselné dátové typy môžu obsahovať modifikátory unsigned respektíve signed, čím môžeme požado...

 • Bitové operátory

  Bitové operátory umožňujú vykonať operácie nad jednotlivými bitmi. Túto možnosť zďaleka nemajú vš...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
08.01.2024 Veres Dusan 10€
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur