PlatformIO IDE – návod na inštaláciu

PlatformIO IDE - návod na inštaláciu

V tomto článku prinášam jednu z ďalších možností pre Arduino programovanie a to vývojové prostredie PlatformIO IDE. V tomto vývojovom prostredí si ukážeme jednoduchý príklad „Blink“.

Okrem programovania Arduina ho možno použiť aj pre ďalšie podobné vývojové dosky. PlatformIO IDE je voľne stiahnuteľné a je podporované väčšinou operačných systémov. Odporúčam vyskúšať.

Integrované vývojové prostredie budúcej generácie pre IoT (internet vecí). Ukážeme si jednu z ďalších možností programovania Arduina a to vývojové prostredie PlatformIO IDE. IDE je voľne stiahnuteľné a je podporované väčšinou operačných systémov.

Ištalácia

1. Python interpreter

PlatformIO IDE je založené na PlatformIO jadre, ktoré je napísané v Pythone. Python je štandardne nainštalovaný na všetkých populárnych OS okrem Windows. Pre Windows užívateľov je potrebné k správnemu fungovaniu mať nainštalovanú verziu Python v. 2.7.xx! Nezabudnite vybrať položku „Add python.exe to Path“, inak príkazový riadok python nebude k dispozícii.

PlatformIO IDE - Install Python interpreter

2. Clang pre inteligentné automatické doplňovanie kódu

PlatformIO IDE používa clang pre inteligentné automatické doplňovanie kódu. Ak chcete zistiť, či je clang k dispozícii vo vašom systéme, otvorte príkazový riadok a spustite clang -v.

PlatformIO IDE - cmd clang

Ak nie je nainštalovaný, potom ho je potrebné nainštalovať. Stiahnite si najnovšiu verziu Clang pre Windows (Pre-Built Binaries: Clang for Windows). Vyberte pri inštalácii možnosť „Add LLVM to the system PATH“.

PlatformIO IDE - Install CLang LLVM path

3. Ištalácia PlatformIO IDE

Teraz stiahnite a nainštalujte najnovšiu oficiálnu verziu PlatformIO IDE for Atom bundle (alebo alternatívou je zvlášť nainštalovať Atom text editor a potom otvoriť „Atom Package Manager“ a naištalovať platformio-ide).

PlPlatformIO IDE - Installing Atom

Na konci inštalácii kliknite na „Reload Now“.

Prvé spustenie

Po inštalácii na ploche klikneme na vytvorenú ikonu Atom. Akonáhle je Atom otvorený, PlatformIO IDE sa automaticky natiahne. Po spustení programu sa nám otvorí nasledujúce úvodné okno.

PlatformIO IDE - úvodná obrazovka

Prostredie PlatformIO IDE

V PlatformIO sa všetky dôležité funkcie a nástroje nachádzajú v ľavom stĺpci. Teraz si ich jednu po druhej predstavíme. Funkcie, ktoré sú rovnaké ako u Arduino IDE, preskočím.

icon BuildBuild - rovnako ako v Arduino IDE, slúži pre kompiláciu projektu

icon UploadUpload - nahrá program do Arduina

icon CleanClean - slúži na vymazanie všetkých dočasných súborov, ktoré si program vytvoril

icon Run other targetRun other target… - ???

icon Toogle Build targetToogle Build Panel - otvorí kompilačný panel

icon Initialize or Update ProjektInitialize or Update PlatformIO Projekt - vytvorenie nového projektu

icon Open Project FolderOpen Project Folder… - slúži k otvoreniu už vytvoreného programu

icon Find in ProjectFind in Project… - tlačidlo v podobe lupy slúži na vyhľadávanie slov alebo fráz v programe

icon TerminalTerminal - otvára príkazový riadok, ktorým možno všetky tlačidlá nahradiť, stačí poznať len správne príkazy

icon Library ManagerLibrary Manager - otvára okno, pomocou ktorého sa dajú hľadať knižnice pre naše programy

icon Serial monitorSerial monitor - slúži k otvoreniu sériovej linky medzi počítačom a Arduinom

icon SettingsSettings - nastavenie prostredia PlatformIO

icon DocumentationPlatformIO Documentation - online pomoc

Náš prvý program

Teraz si vytvoríme nový projekt, na ktorom si prostredie ukážeme. Začneme tým, že si v počítači vytvoríme adresár Projekty, do ktorej budeme všetky projekty ukladať. Naším prvým projektom bude klasický Blink, takže pre neho vytvoríme adresár v adresári Projekty. Ďalej sa budeme pohybovať iba v prostredí PlatformIO, v počítači bude vystupovať pod názvom Atom.

Na hornej lište máme niekoľko záložiek, jediná ktorá nás teraz bude zaujímať je PlatformIO. Zvolíme možnosť „Initialize new Projekt or update existing“.

PlatformIO IDE - Initialize_new_Project

Ak ste všetko urobili správne otvorí sa nasledujúce okno.

PlatformIO IDE - Initialize new Project or update existing

V prvom riadku sa volí platforma (doska), na ktorú budeme chcieť projekt nahrať. V našom prípade zvolíme Arduino UNO (môžeme ich zvoliť i viac). V druhom riadku využijeme tlačidlo „Other“, pomocou ktorého sa nám otvorí adresár, kde nájdeme náš adresár Blink. Pomocou tlačidla „Initialize“ vytvoríme nový projekt. Po vytvorení projektu, by sa mala objaviť nasledujúca obrazovka.

PlatformIO IDE - Project has been successfully initialized

Teraz sa nám na ľavej strane otvoril adresár, ktorý je tu pomerne dôležitý. V našom adresári Blink sa vytvorili ďalšie tri adresáre. Nás bude najviac zaujímať adresár lib a src. V adresári .pioenvs sú súbory pre kompiláciu a ďalšie veci bežiace na pozadí. Do adresára lib budeme vkladať knižnice, ktoré budeme v našom programe potrebovať. V adresári src sa potom bude nachádzať súbor s našim programom (môžeme ich mať aj viac).

V adresári src vytvoríme pomocou pravého tlačidla a „New File“ súbor main.cpp, do ktorého budeme písať kód.

PlatformIO IDE - src new file

Tento súbor je základom všetkého. Spúšťa sa vždy pri nahraní a spustení programu (súbor s iným názvom by sa nespustil).

PlatformIO IDE - src new file main.cpp

Do tohto súboru začneme písať náš program. Programovacie prostredie je určené pre jazyk C++, nie pre Wiring, ktorým programujeme Arduino, ale to sa dá jednoducho zmeniť. Stačí na začiatok programu naincludovať Arduino.h. Program pre náš skúšobný projekt potom bude vyzerať takto:

/**
 * Blink
 * Turns on an LED on for one second,
 * then off for one second, repeatedly.
 */
#include "Arduino.h"

void setup()
{
 // initialize LED digital pin as an output.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
 // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 // wait for a second
 delay(1000);
 // turn the LED off by making the voltage LOW
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  // wait for a second
 delay(1000);
}

Teraz spustíme „Build“ alebo rovno „Upload”“.

PlatformIO IDE - Build Upload

A mali by ste vidieť zeleným výsledok success v paneli building.

PlatformIO IDE - Build Success

Záverečné zhodnotenie a porovnanie s Arduino IDE

Najväčšie výhody prostredia PlatformIO IDE oproti klasickému Arduino IDE sú nasledovné:

 • možnosť kompilácie pre viac druhov dosiek
 • nápoveda a dokončovanie príkazov - program vám bude pri písaní kódu ponúkať veľa možností ako dokončiť daný príkaz
 • viac dosiek, na ktoré je možné program nahrať (je tu aj veľa iných platforiem, nie len Arduino)
 • možno programovať aj pomocou C++ bez pridania “Arduino.h”, a alebo ich kombinácií, čo ponúka nové možnosti
 • jednoduché sťahovanie knižníc a ich vkladanie

Odporúčam vyskúšať!

Výber na čítanie...

KiCad je nástroj pre návrh schémy a plošných spojov
KiCad

Program KiCad je open source nástroj určený pre návrh schém a plošných spojov. Jeho využitie je založené na tom, že umožňuje inžinierom a elektronikom vytvárať vlastné...

Čítať viac...

Arduino LilyPad
Arduino LilyPad

Arduino LilyPad je zamýšľaný pre projekty “e-textil“. Môže byť v šitý do tkaniny spolu so senzormi, napájaním a s ohybnými vodičmi. Osadený je známym čipom ATmega328...

Čítať viac...

Farebné značenie rezistorov
Farebné značenie rezistorov

Farebné značenie rezistorov bolo vyvinuté na začiatku 20. rokov 20. storočia Asociáciou výrobcov rádií (RMA, teraz súčasťou EIA) a bolo publikované ako EIA-RS-279. RMA zaviedla spočiatku niekoľko spôsobov značenia. Neskôr sa začal používať iba jeden spôsob...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio 3 in 1 Beetlebot Robot Car

169.30 EUR

88.03 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Digitálne IO funkcie

  Keďže je Arduino určené k ďalšiemu rozširovaniu, obsahuje vstupy a výstupy (nazývané piny), ku kt...

 • Goniometrické funkcie

  Goniometrické funkcie v matematike označuje termín používaný pre jednu zo šiestich funkcií veľkos...

 • Operátory preprocesora

  Operátory preprocesora alebo znak # je signálom pre preprocesor. Preprocesor sa spustí pri každom...

 • Terárne operátory

  Terárne operátory alebo označované aj ako podmienené operátory sú pomerne neobvyklé. Preto bude v...

 • Funkcie času

  Štandardne majú dosky Arduino štyri funkcie času. Jedná sa o funkcie delay (), delayMicroseconds ...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur